Rabu, April 23, 2008

Kresna Duta - MP3 Wayang Ki Timbul Hadiprajitna

Para kadang sutresna budaya, luwih-luwih para pandhemen wayang kulit, 10 lakon wayang dening dhalang Alm. Ki Hadi Sugito wis rampung dak aturake. Ana sawetara kadang mitra sing mundhut priksa MP3 wayang Ki Timbul Hadiprajitna. Lha saiki dak aturake ing kene. Aku mung duwe salakon, "Kresna Duta".

Yen lakon-lakon sing dhisik nggunaake layanan Easy-Share, kanggo lakon ini aku nggunaake layanan 4Shared, supaya bisa dipidhangetake preview-ne. Sumangga, muga bisa nambah koleksi MP3 wayange lan nambahi rasa katresnane marang kabudayan Jawa.


All tracks = 136 Mb, 16 tracks
Format = MP3
Bitrate = 40 Kbps
Duration = 8 hours

01 - Kresna Duta 1A.mp3
02 - Kresna Duta 1B.mp3
03 - Kresna Duta 2A.mp3
04 - Kresna Duta 2B.mp3
05 - Kresna Duta 3A.mp3
06 - Kresna Duta 3B.mp3
07 - Kresna Duta 4A.mp3
08 - Kresna Duta 4B.mp3
09 - Kresna Duta 5A.mp3
10 - Kresna Duta 5B.mp3
11 - Kresna Duta 6A.mp3
12 - Kresna Duta 6B.mp3
13 - Kresna Duta 7A.mp3
14 - Kresna Duta 7B.mp3
15 - Kresna Duta 8A.mp3
16 - Kresna Duta 8B.mp3


Yen ngersaake Kresna Duta - Ki Hadi Sugito, klik kene!

Powered by: Cowon JetAudio & 4Shared

Join 4Shared Now!

Senin, April 21, 2008

MP3 Gendhing-gendhing Tari Kreasi Baru

Sawuse dak aturake 10 lakon wayang kulit Ki Hadi Sugito, ana sawetara kadang sing mundhut priksa MP3 gendhing-gendhing tari. Ndilalahe aku duwe 7 file. Kanggo selingan, mula iki dak aturake MP3 gendhing-gendhing tari kreasi baru saka padhepokane Alm. Bagong Kusudiharjo. MP3-ne uga dak gawe dhewe kanthi ngonversi saka pita kaset nganggo program JetAudio. Muga-muga migunani tumraping para kadang.

Wektu iki aku ora migunaake Easy-Share, nanging nyoba nganggo layanane 4Shared. Sadurunge download, panjenengan bisa midhangetake dhisik gendhinge. Sawuse ngeklik "download" panjenengan bakal tumuju ing kaca anyar sing uga nyedhiaake player kanggo preview. Sumangga...

All tracks = 36.2 MB
Bitrate = 128 Kbps


No.JudulDownload
01

Tari Angsa

Download
02

Tari Bhayangkari

Download
03

Tari Karapan Sapi

Download
04

Tari Kelana Panji

Download
05

Tari Keris

Download
06

Tari Payung

Download
07

Tari Yapong

Download


Powered by: Cowon JetAudio and 4Shared

Kamis, April 17, 2008

Suryatmaja Maling - MP3 Wayang Ki Hadi Sugito

All tracks = 133 MB
Bitrate = 40 Kbps
Duration = 8 hrs


01 - Suryatmaja Maling 1A.mp3
02 - Suryatmaja Maling 1B.mp3
03 - Suryatmaja Maling 2A.mp3
04 - Suryatmaja Maling 2B.mp3
05 - Suryatmaja Maling 3A.mp3
06 - Suryatmaja Maling 3B.mp3
07 - Suryatmaja Maling 4A.mp3
08 - Suryatmaja Maling 4B.mp3
09 - Suryatmaja Maling 5A.mp3
10 - Suryatmaja Maling 5B.mp3
11 - Suryatmaja Maling 6A.mp3
12 - Suryatmaja Maling 6B.mp3
13 - Suryatmaja Maling 7A.mp3
14 - Suryatmaja Maling 7B.mp3
15 - Suryatmaja Maling 8A.mp3
16 - Suryatmaja Maling 8B.mp3

Powered by: Cowon JetAudio
Join 4Shared Now!

Jumat, April 11, 2008

Carane ngundhuh file seka Easy-Share

Gandheng ana sawetara kadang sing durung ngerti carane ngundhuh (download) MP3 wayang sing dak aturake ana ing blog-ku iki, mula saiki dak aturake carane:


Sawuse panjenengan ngeklik "download" ing saburine track MP3 wayang sing dikersaake, banjur muncul situs Easy Share ing kaca anyar. Panjenengan kudu geser mudhun nganti katon bagian sing kaya dak lampirake ing Gambar 1.


Ing kono tinulis "Seconds to wait ..." lan cacahing detik sing bakal itung mundur (Gambar 2). Suwening wektu gumantung saka antrean download. Yen pas begja biasane mung 20 detik, nanging bisa uga ngenteni nganti 500 detik! Mula sabar...
Yen detikane wis rampung bakal katon kode alfa-numeric sing kudu diketikake ana ing sajerone kotak isian (Gambar 3). Banjur tombol "Download this file" dipencet. Proses download bakal wiwit, lan mengko arep disimpen ing ngendi manut sakersa panjenengan. Rampung!

Sugeng ndownload!

Available to download: click here!

Links

Selasa, April 08, 2008

Kresna Duta - MP3 Wayang Ki Hadi Sugito

All tracks = 139 MB
Bitrate = 40 Kbps
Duration = 8 hrs


01-KRESNA DUTA 1A.mp3
02-KRESNA DUTA 1B.mp3
03-KRESNA DUTA 2A.mp3
04-KRESNA DUTA 2B.mp3
05-KRESNA DUTA 3A.mp3
06-KRESNA DUTA 3B.mp3
07-KRESNA DUTA 4A.mp3
08-KRESNA DUTA 4B.mp3
09-KRESNA DUTA 5A.mp3
10-KRESNA DUTA 5B.mp3
11-KRESNA DUTA 6A.mp3
12-KRESNA DUTA 6B.mp3
13-KRESNA DUTA 7A.mp3
14-KRESNA DUTA 7B.mp3
15-KRESNA DUTA 8A.mp3
16-KRESNA DUTA 8B.mp3

Yen ngersaake Kresna Duta -Ki Timbul Hadiprajitna, klik kene!

Powered by: Cowon JetAudio
Join 4Shared Now!

Rabu, April 02, 2008

Nonton filem "Fitna" atine kudu wening!

Filem sing marahi geger!Pirang-pirang dina iki pawarta-pawarta ing televisi kerep nayangake anane filem sing marahi geger. Judhule "Fitna", garapane anggota parlemen Belanda Geert Wilders. Tanggal 27 Maret 2008 wingi filem kasebut di-upload ing internet ing situs Liveleak, salah sawijining situs video sharing kang mapan ing negara Inggris, kanthi versi bahasa Inggris lan Belanda. Nanging ing dina candhake banjur diilangake maneh merga mbebayani tumrap pengelolane, sanadyan ing 30 Maret banjur di-restore maneh sawuse dianake peningkatan pengamanan. Mangkono ujare Wikipedia.

Aksi protes marang filem iku lan ancaman mati kanggo Geert Wilders pating saruwe ing negara-negara mayoritas Muslim. Ora keri wong-wong Indonesia, klebu para alim-ulama lintas agama nolak filem sing ditengarani bisa nyulet derdah lan ngadu-adu antaraning umat beragama. Dina iki ing koran dikandhakake, sing sapa nyebarake filem "Fitna" iku bakal bisa kajiret ing ukuman.

Geert WildersKaya biasane, saya dilarang malah saya digoleki! Durung suwe kaangkat ing internet, filem iku langsung oleh pamirsa (viewer) sing akeh. Coba wae tumujua ing situs YouTube! Aku mau uga nyoba browsing mrana, penasaran kepingin weruh kaya apa filem iku.... URL sing ngemot videone ora bisa langsung dibukak, kudu login dhisik nganggo akun YouTube, awit wus akeh sing menehi tandha gendera (flag) marang URL-URL sing ana sesambungane karo filem Fitna. Komentar-komentar ing sangisore video isa ditebak, rame lan panas!

Jujur, aku mual rikala aku nonton filem Fitna iku ing YouTube! Anggonku mual merga emosiku campuradhuk, antarane kepancing (terprovokasi) dening fakta-fakta sing (kaimpun lan) dituduhake ing kono karo rumangsa sedhih merga nggetunake sumebare filem iku marang sapa wae sing bisa ngakses nanging ora bisa meper emosine nganggo ati sing wening. Ora maidu yen filem iku entuk reaksi keras. Sajake yen filem iku kanggo provokasi, sukses! Kelompok-kelompok sing gampang diadu mesthi wae ora bakal kelangan grubyuk!

Tuwuh pitakonan ing atiku: Gusti Allah sing "kayangapa" toh, sing saiki dak imani, dak sembah, dak pepuji, dak mulyakake lan dak wartaake? Panglimbangku: Rikala agama-agama malah padha regejegan rebut balung tanpa isi, kepara malah nganggo korban jiwaning pepadha, ora maidu yen akeh sing njur padha ora precaya marang agama apa wae! Wong-wong kaya ngono ora marem mung oleh katerangan menawa kabeh agama iku padha wae! Percaya karo Gusti Allah, nanging ora precaya marang agama!

Pandongaku: Dhuh Gusti, nyuwun pangapunten Dalem dhateng sakathahing lepat kawula, kados dene anggen kawula ugi ngapunten dhateng sesami. Kawula nyuwun tinebihna saking panggodha, saha linuwarna saking piawon. Amin.

Kapan atiku bisa bungah lan ayem, yen nyipati lelakon sing mahanani bubrahing kamanungsan? ***

Selasa, April 01, 2008

Petruk Dhukun - MP3 Wayang Ki Hadi Sugito

All tracks = 143 MB
Bitrate = 40 Kbps
Duration = 8 hrs


01 - Petruk Dukun 1A.mp3
02 - Petruk Dukun 1B.mp3
03 - Petruk Dukun 2A.mp3
04 - Petruk Dukun 2B.mp3
05 - Petruk Dukun 3A.mp3
06 - Petruk Dukun 3B.mp3
07 - Petruk Dukun 4A.mp3
08 - Petruk Dukun 4B.mp3
09 - Petruk Dukun 5A.mp3
10 - Petruk Dukun 5B.mp3
11 - Petruk Dukun 6A.mp3
12 - Petruk Dukun 6B.mp3
13 - Petruk Dukun 7A.mp3
14 - Petruk Dukun 7B.mp3
15 - Petruk Dukun 8A.mp3
16 - Petruk Dukun 8B.mp3

Powered by: Cowon JetAudio
Join 4Shared Now!


Advertising free mortgage calculator