Senin, April 21, 2008

MP3 Gendhing-gendhing Tari Kreasi Baru

Sawuse dak aturake 10 lakon wayang kulit Ki Hadi Sugito, ana sawetara kadang sing mundhut priksa MP3 gendhing-gendhing tari. Ndilalahe aku duwe 7 file. Kanggo selingan, mula iki dak aturake MP3 gendhing-gendhing tari kreasi baru saka padhepokane Alm. Bagong Kusudiharjo. MP3-ne uga dak gawe dhewe kanthi ngonversi saka pita kaset nganggo program JetAudio. Muga-muga migunani tumraping para kadang.

Wektu iki aku ora migunaake Easy-Share, nanging nyoba nganggo layanane 4Shared. Sadurunge download, panjenengan bisa midhangetake dhisik gendhinge. Sawuse ngeklik "download" panjenengan bakal tumuju ing kaca anyar sing uga nyedhiaake player kanggo preview. Sumangga...

All tracks = 36.2 MB
Bitrate = 128 Kbps


No.JudulDownload
01

Tari Angsa

Download
02

Tari Bhayangkari

Download
03

Tari Karapan Sapi

Download
04

Tari Kelana Panji

Download
05

Tari Keris

Download
06

Tari Payung

Download
07

Tari Yapong

Download


Powered by: Cowon JetAudio and 4Shared

12 komentar:

Sang Pawara mengatakan...

Makasih gendhing2nya, mas.

Ariesza mengatakan...

Pak ada lagu tarian untuk Tari Puspita?
saya sangat butuh

Kandar Ag. mengatakan...

@Ariesza: Kula kedah madosi malih... lha wong boten sedanten kula konversi dhateng MP3. Mugi-mugi saged manggihaken.
Matur nuwun sampun dolan mriki.
Salam.

tastystyle mengatakan...

kok tari yapong nya cuman 4 detik yah?

Kandar Ag. mengatakan...

#Tastystyle: diulangi saja, pasti bisa kok. (``,)

Ki Badranaya mengatakan...

mas untuk lagon menthok2e bagus low
gmn cara untuk mendownload
hehehehe...

DanasTri mengatakan...

menawi wonten gending iringan tari kebyar kagunganipun p.Bagong Kussudiardja dipun share nggih pak__ Matur suwun__

Kandar Ag. mengatakan...

Sendika dhawuh, Mbak Tri... Namung kemawon, kula dereng gadhah je... Matur nuwun sampun rawuh mampir mriki.

ucup mengatakan...

Matur nuwun sanged mas gedhingipun, menawi wonten gendhing tari kupu-kupu dipun share njih, matur nuwun

Mustofa mengatakan...

Nderek langkung ,........ numpang ngiyup sinambi gendingan.
menawi pareng badhe kulo betho wangsul

Ery Gazhella mengatakan...

MATUR NUWUN KOMPLIT SANGET

Kandar Ag. mengatakan...

Sami-sami Dhik Ery Gazhella... ('',)

Posting Komentar


Advertising free mortgage calculator