Selasa, Juli 22, 2008

Katresnaning kulawarga


Father and daughters, originally uploaded by BornJavanese.

"The love of a family is the best life's blessings."
Katresnaning kulawarga iku nugrahaning urip sing tuhu agung.

1 komentar:

Mbah Suro mengatakan...

Sampun dados kuwajiban paring katresnan dumateng sesami, punopo malih dumateng tiyang sepah kekalih. Provisiat.....

Posting Komentar


Advertising free mortgage calculator