Kanthi mencet tautan persis ing ngandhap seratan punika, panjenengan sampun nyengkuyung blog punika. (``,)

online casino bluebook - www.onlinecasinobluebook.com/ voted top online casino review site 2010

Jumat, Juli 04, 2008

Mangga... kaaturan mriksani photo iki

Surjan lan blangkon JogjaPancen lagi keranjingan fotografi tenan kok aku iki! Mula ya blog-blog-ku akeh sing padha kapiran. Ning ya ben... jenenge we lagi sinau lan ngudi kawruh uga kaprigelan ing babagan seni jeprat-jepret iku.

Para kadang, iki salah sijining foto sing dak upload ing EyeFetch.com. Priyayi sing kafoto iki sejatine lagi maragaake "Cucuk Lampah" rikala putrine boss-ku dadi manten tanggal 21 Juni 2008 kepungkur. Katon gagah lan merbawani kaya ing kethoprak! Hahaha... Yen longgar lan kepingin mriksani foto-foto liyane, mangga kaaturan rawuh ing EyeFetch.com. Sokur-sokur maringi komentar. Komentar ing kene uga kasumanggaake.

Wonten ingkang ngersaaken kula jepret? Hehehe... [skd]

2 komentar:

Mbah Suro mengatakan...

Ingkang pantes lan luwes ngagem beskap priyayine kudu pidekso lan ora lemu banget, yen sing kuru-kuru model kados mbah Suro babar blas mboten pantes, mulane wedi dijepret...

Kandar Ag. mengatakan...

Hahaha...kados kula ugi, Mbah! Kula pawakanipun kuru..paling-paling yen beskapan njih namung kados foto ing sidebar punika. Kuwi we kudu rinengga eseman! Hehehe...

Wah, matur nuwun rawuh mriki malih...

Posting Komentar

Komentar paling anyar


Advertising free mortgage calculator