Senin, September 15, 2008

Kartu Lebaran

A call for a prayer - Square
A call for a prayer - Greeting card A call for a prayer - Greeting card 2


Aku nembe wae oleh jepretan sing dak anggep apik lan endah yen diagem kartu Lebaran samengko. Gambare kapacak ing dhuwur iku. Yen panjenengan ngersaake, sumangga kaaturan download ing Wallpaper 4U. Muga-muga bisa gawe renaning panggalih. [skd]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar


Advertising free mortgage calculator