Selasa, Februari 24, 2009

Koleksi Bawa Campursari - MP3

Ing ngisor iki dak aturake link-link kanggo download MP3 Campursari kang nganggo bawa. Sumangga.... [skd]

Bawa Campur Manis II - CSGK.mp3
Bawa Dhandhang Gula Kanca Tani - CSGK.mp3
Bawa Nyidam Sari - CSGK.mp3
Bawa Putra Nuswantara - CSGK.mp3
Bawa Setya tuhu - CSGK.mp3
Bawa_Pucung_Kebersihan.mp3
Jenggleng George - CSGK.mp3

20 komentar:

RCO mengatakan...

Waduuuuh... matur nuwun sanget Mas, MP3 menika susah dipadosi lho.

tukiyar mengatakan...

komentar kulo mbenjing mawon nggih,sak sampunipun saged ngundhuh.

widiantoro mengatakan...

Mas Kandar,
Ndherek tepang, kulo pun Julius. Bintara.
Matur nuwun, benjing matur langkung kathah.
Punika sampun badhe mantuk.

P.A mengatakan...

Gandheng sampun kathah ingkang dipun undhuh, kawula ngaturaken matur sembah nuwun, mbokpunawi ngersakake mampir wonten blog kawula anarchistrecipe.blogspot.com nggih namung kagem iseng.

Wong Cilik mengatakan...

Matur Nuwun Kulo wonten Manado Saget midhanget aken Wayang kaleh Campursari,,,,Sepindah meleh matur nuwun,,,kulo kaleh sadean saget mireng gending gending jawi,,,,,,,kulu saking perkumpulan: www.usahaku2009.co.cc

suminto mengatakan...

matur nuwun sanget mas kulo ikang wonten batam saged mirengake lelakon cerita wayang kulit lan gending campursari,sekalian nyuwun dipun ajari toto coro nyalin saking blog wonten komputer kulo...sederengipun kulo aturaken maturnuwun...

nikamas_cantik mengatakan...

Ndherek nepangaken, kulo pun Cahyo Sasongko. Kula remen sanget saged kepanggih malih kaliyan website (blog) jawi. Saderengipun kala kepanggih kaliyan ki-demang.com. Mugi-mugi kabudayan Jawi saged kauri-uri, malah keporo saged samsoyo ngremboko wonten ing tlatah nuswantoro. Amin.
Matur nuwun Mas Kandar, kala wau kula download bawa mp3.

LSPTD "BENTENG DIRI' mengatakan...

Mas Kandar, maturnuwun sanget. Kulo sampun ngundhuh gendhing-gending lan CSGK.

Om Awighnammastu mengatakan...

Kula nuwun...
Para kadhang mangga kula aturi pinarak ing kacamaya pasinaon basa Jawa SMA ing alamat
www.setyawara.tk

Anonim mengatakan...

TERIMA KASIH MAS LAGUNYA.TAPI AKU JADI KANGEN AMA ORTUKU DI KAMPUNG

Kandar Ag. mengatakan...

Mas Darsono: Sami-sami, Pakdheee... Hehehe... menawi kangen, nggih kondur dhateng kampung (``,).

Nyach mengatakan...

salam kenal mas

mantap MP3 lagu-lagu jawanya

kristian mengatakan...

suwun mas kandar kunlane sampun ngunduh lagu ingkang sampean share, wah nylekamin pisan kiye karo leyeh leyeh nyruput teh manis.. jaaaaaaan kaya nang kampung temenan..

Tsar mengatakan...

Ian, Kawulo sampun ngunduh kresno duta, Matur nuwun Mas Kun.

Riptowd mengatakan...

Matur nuwun mas Kandar Campur sarinipun

suyatmo mengatakan...

keleresan sanget kula nembe pados gending campursari ingkang mawi bawa, kepingin saged nyekaraken kanthi leres. Matur nuwun !

Telaga Mutiara mengatakan...

Mas, kula madosi campursarine pak Manthoes sik sepisan ingkang makarya sesarengan kaliyan maju lancar kok mboten manggih. Punapa wonten saking para kadang ingkang taksih kagungan, mugi kersaa dipun bagi. Matur Nuwun.
Narta

Kandar Ag. mengatakan...

Kadosipun wonten kok, Mas Telaga Mutiara... samangke kula uploadipun. (``,)

sam jito mengatakan...

mas matur suwu lagune mauuanteeeep....maju teruus mas'''''

Anonim mengatakan...

Request bawa yen ing tawang ono lintang mas,,nuwun,,

Posting Komentar


Advertising free mortgage calculator