Minggu, Agustus 23, 2009

Seta Gugur - MP3 Wayang Ki Hadi Sugito

All tracks = 137 MB
Bitrate = 40 Kbps
Duration = 8 hrs


01 - Seta Gugur - 01A.mp3
02 - Seta Gugur - 01B.mp3
03 - Seta Gugur - 02A.mp3
04 - Seta Gugur - 02B.mp3
05 - Seta Gugur - 03A.mp3
06 - Seta Gugur - 03B.mp3
07 - Seta Gugur - 04A.mp3
08 - Seta Gugur - 04B.mp3
09 - Seta Gugur - 05A.mp3
10 - Seta Gugur - 05B.mp3
11 - Seta Gugur - 06A.mp3
12 - Seta Gugur - 06B.mp3
13 - Seta Gugur - 07A.mp3
14 - Seta Gugur - 07B.mp3
15 - Seta Gugur - 08A.mp3
16 - Seta Gugur - 08B.mp3

17 komentar:

suminto mengatakan...

sugeng siang mas...maturnuwun sanget kulo ingkang tebih saking tlatah jawi saged midangetaken wayang...saking blog panjenengan...gih mugi2 kemawon kabudayan jawi tansah dipun uri-uri...sebab katah lare jawi ingkang sampun mboten remen kalih kabudayan jawi...

Jrink Hetfield mengatakan...

wah sedulur siji iki cen elok tenan.... yo mugo2 wae njenengan sekeluarga tansah ginanjar keslametan lan gangsar anggone ngupaya sandang-pangan.(wah padune dhing, supaya bisa upload wayang lan uyon2 terus, hiks..hiks..)

Anonim mengatakan...

kulanuwun mas kandar, ndherek tetepangan kawulo saking semarang pados penguripan wonten jakarta... matur nuwun sampun dipun sugati ringgit purwa saking ki Hadi Sugito, nyamleng sadaya... kawula tengga pasugatan ringgit salajengipun... nuwun

sedj
http://sedjatee.wordpress.com

Sastro Koplak mengatakan...

mas kandar top markotop

WARN mengatakan...

Luar biasa, sae sangetlan matur nuwun.
Mugi Gusti berkahi.
Amin.

WARN mengatakan...

Siapa yang memberi akan mendapat, dan yang punya akan diberi sehingga berkelimpahan; tetapi yang tidak mempunyai akan diambil.

Kandar Ag. mengatakan...

Amiiiin.... wah, biblis banget! (``,)
Berkah Dalem ugi, Mas WARN.

wisnu mengatakan...

matur suwun mas..menawi kagungan koleksinipun Ki Timbul Hadiprayitno kulo aturi upload mas :D

Bekicot mengatakan...

Terima kasih, mas... Tapi kok saya agak susah downloadnya melalui 4shared ya..?? :D

Aku mengatakan...

Wah niki ugi sae Mas...
Nek ndamel malih bit rate sing inggil mboten napa-napa, sing prayogi swantenipun bening dados dipun pirengaken menika nikmat Mas hehe...

Maturnuwuun...

WardiePNiron

Anny mengatakan...

wah kulo remen sanget menawi wonten wayang kulit, punapa wonten wayang Petruk Dadi ratu.

Kandar Ag. mengatakan...

@Anny: Wah... boten gadhah je Suster... wontenipun Petruk Dhukun. Sugeng rawuh, Suster... dipun prayogaaken anggenipun lenggah, lan berkah Dalem...

Bapake Diyah mengatakan...

sukses... ingkang judul seto gugur niki kok ngangge mampir linkbuck to nggih
boten nopo2... pokoke saget wayangan kanti dhalang kondang (alm)

mas goweng mengatakan...

matur nuwunn mp3 wayangipun. menawi wonten koleksi ki timbul hadi prajitno ingkang seri perang baratha yudo,kulo nyuwun di uplooad.

Djoko Darmadi mengatakan...

Matur nuwun dalu meniko kawulo kepareng mundut kagunganipun file seto gugur. Sageto damel icaling raos kapang dumateng tanah kelahiran,ing tlatah Kulon Progo.

Djoko Darmadi mengatakan...

Matur nuwun dalu puniko kulo saget ngunduh kagunganipun file seto gugur.

kirno sadewo mengatakan...

matur nuwun dhumateng Mas kandar..mugi2 kaparingan berkahing Gusti kang Akaryo Jagat...Sukses buat mas Kandar

Posting Komentar


Advertising free mortgage calculator