Sabtu, November 21, 2009

Campur Sari Sangga Buana

Suwé ora ngunggahaké gendhing-gendhing, ééé... ndilalahé kok ya ana gendhing campursari sing durung dipasang cantholané ing kéné. Sumanggaaaa.... kolèksi saking Campur Sari Sangga Buana. [skd]

01 - Ayun-ayun Tanjung Gunung - Lelagon Ayo Ngguyu.mp3
02 - Ldr. Eling-eling Pasemon Lancaran Bribil Gambuh - Pangatag Lelagon Mawar Kuning.mp3
03 - Pamedhare Joko Lodhang - Jurang Jugrug - Gugur Gunung - Srepeg Gagrag Banyumasan.mp3
04 - Pangkur Jengleng.mp3
05 - Mijil Kethoprak Pl.6.mp3

Selasa, November 03, 2009

Pucung - "Ngelmu iku..."

Kaos BornJavanese Edisi Pucung wis kelakon digawé lan dikirimaké marang para kadang sing pesen, sanadyan nganggo ana owah-owahan desain barang ndadèkaké telad anggoné ngirim. Muga-muga kiriman enggal tekan ing alamat. Marang para kadang sing wis mundhut, aku ngaturaké panuwun sing tanpa pepindhan.

Ana sawetara kadang sing malah maringi usulan lan pamrayoga murih saya becik lan nyrambahi marang saakèh-akèhé kalangan, klebu bocah-bocah. Waaaah… rumangsa mongkog lan kasengkuyung aku! Matur nuwun banget marang gagasan-gagasan sing menantang kreativitas iki, luwih-luwih gagasan-gagasan sing tlonjongé kepingin nguri-uri tradisi lan kabudayan Jawa. Awakku dadi siaga tata-tata, énggal kepingin mujudaké gagasan-gagasan mau!

Ing ngisor iki dak aturaké desain kaos rombakan sing wis klakon digawé lan dikirimaké. Yèn ana kadang sing isih kepingin ngersaaké Kaos BornJavanese Edisi Pucung iki, dak aturi nyerat e-mail marang sukandar_ag @ yahoo.com. Manggaaa…. [skd]Advertising free mortgage calculator