Kamis, Agustus 18, 2011

Mijil Kethoprak - Palaran Dhandhang Gula Lik Suling Pl6

Mirengaké gendhing iki marahi kèlingan jaman cilik. Swargi simbah putri, utawa biyung sok ura-ura karo nggéndhong adhiku. Kersané karebèn adhiku turu ing géndhongan, karo diléla-léla. Hmmm... ing batin saiki-iki aku dadi isa ngalembana marang swarané simbah lan biyungku, sing yèn dak biji antuk 8! Hahahaha.... mergané aku bisa mesthèkake menawa ing jaman saiki wis langka si biyung ngléla-léla putrané srana tetembangan kaya iku. Mula aku rumangsa begja banget, kaparingan warisan pengalaman kaya mangkono saka simbah putri lan biyungku.

Mula minangka atur panuwun, iki dak aturaké MP3 Mijil Kethoprak, kasambung Palaran Dhandhang Gula marang para sutresna. Sapérangan seratan tembangé dak tulis kanggo cathetan, mbokmenawa ana sing ngersaaké. Manggaaaa.... dipun rahabi. [skd]MIJIL KETHOPRAK

Dhuh biyung emban, wayah apa iki?
Rembulan wis ngayom,
anggegana prang abyor lintangé.
Titi sonya, puspita kasilir,
maruta wis kingis, sumrik gandanya rum.

Kados Gusti, sampun tengah ratri,
pangintening batos.
Iya kok durung rawuh mréné,
Gusti kakung, ratuné wong sigit.
Apa cidrèng janji, dora mring wak ingsun.


DHANDHANGGULA LIK SULING Pl.6

Ayo rowang angayahi kardi.
Nora kendhat pambangunan désa.
Binudi murih beciké,
supaya tansah maju,
ngupakara karang lan kitri,
guyub rukun tumandang,
asengkut gumregut,
temah dadya tata harja,
handayani murah sandhang pangan yekti,
jro kutha desa-desa.


Download (cut version): Mijil Kethoprak - Palaran Dhandhang Gula Lik Suling Pl6
Utawa: Mijil Kethoprak - Palaran Dhandhang Gula.mp3
Versi wutuh: Klenengan Mat-matan.mp3

Kamis, Agustus 04, 2011

Bagong Ratu - MP3 Wayang Ki Hadi Sugito

Update per 21 Agustus 2011: kanthi kualitas audio ingkang langkung alus tinimbang saderengipun. [skd]

01 - Bagong Ratu 1A.mp3
02 - Bagong Ratu 1B.mp3
03 - Bagong Ratu 2A.mp3
04 - Bagong Ratu 2B.mp3
05 - Bagong Ratu 3A.mp3
06 - Bagong Ratu 3B.mp3
07 - Bagong Ratu 4A.mp3
08 - Bagong Ratu 4B.mp3
09 - Bagong Ratu 5A.mp3
10 - Bagong Ratu 5B.mp3
11 - Bagong Ratu 6A.mp3
12 - Bagong Ratu 6B.mp3
13 - Bagong Ratu 7A.mp3
14 - Bagong Ratu 7B.mp3
15 - Bagong Ratu 8A.mp3
16 - Bagong Ratu 8B.mp3


Advertising free mortgage calculator