Senin, Oktober 29, 2007

Fill in my Guestbook! (Buku Tamu)

Hello readers!
I'm glad you're coming here. No matter who you are or where you are from, I believe that there's something bringing you here.

Maybe you're a Javanese in a foreign country, being apart from our home-land Indonesia. If so, "Sugeng rawuh! Matur nuwun sampun mampir ing blog punika. Kados pundi kabaripun? Mugi-mugi kawontenanipun sehat lan bingah. Blog punika kaaturaken antawisipun pancen kagem panjenengan ingkang nembe ing tanah manca, minangka jampi kangen."

Maybe you're a foreigner but curious of the title of my blog "Born Javanese" and willing to feel the taste of Javanese atmosphere. Here you are! Mmmm... have problem with the language? Don't worry. Some entries are in English as possible as I can try. So, feel free also to leave comments here, under any entry you want to. Please go ahead, I will so appreciate that. English is OK! Be sure to leave a link(s) of yours if you have one(s). That's good to raise your site(s)'s page-rank, isn't it?

Or, are you from Suriname? Wow! Aku seneng panjenengan mampir kene. Ampun kapok nggih. Muga-muga blog iki bisa kanggo tamba kangen marang tanah leluhur: tanah Jawa ing Indonesia.

OK! Here you go! Just fill in the guestbook. I promise I'll visit yours!

Have a great time!

Best regards,
Kandar Ag.47 komentar:

pilot1953 mengatakan...

Kula nuwun (sanes kulo segawon) he he

Mas Kandar,

Nderek Tepang, kulo Tarcisius Otto
saking Pamulang.

Sukses lan sugeng Paskah.

menawi wonten Ki Gino (ramane Mayang sari), cobi dipun upload.

Otto

Kandar Ag. mengatakan...

Sawetawis kula dereng gadhah rekamanipun Ki Gino je...
Para sedulur ingkang kagungan, sumangga dipun sharingaken...

Mas Pilot1953, matur nuwun sampun mampir ing mriki.

SASONGKO SIGID mengatakan...

ada beberapa situs tentang jawa yang dapat dikunjungi.

www.ki-deman.com
www.sekarjagad.com
groups.yahoo.com/group/sekarjagad

pilot1953 mengatakan...

Mas Kandar,

aku mampir maning, mbok cobi situs javawayang.com , di bantu, dengan cara membagi lakon nya sebagian nang kene.

Kit mau esuk dipun blokir lantaran piantun ingkang bade ngunduh ke katahen. Dadine dead lock, lan sa niki di breidel karo ingkang kagungan server.

Kulo dereng kagungan wedal ngunduh semar mantu, blaik, sampun dipun breided/brangus.

Suwun

pilot1953

active mengatakan...

Once when I was a boy, almarhum my father told me, "Mamayu hayuning bawana, sura dira lebur dening pangastuti..." Pertama buka blog ini jadi inget Ayah tercinta.
Langka manusia yang peduli budaya leluhur. Mas Kandar nderek tepang, blog menika sanget migunani tumrap kita, utaminipun ingkang sampun kasebat ing nginggil.

Suklim mengatakan...

Mas Kandar, selamat untuk blognya (dan mantenannya, kapan to?). Tak sengaja nemu blog panjenengan dari searching google karena ada orang minta bantuan ingin mendownload wayang kulit. Keep the good works, Mas.
Kanca lawas,
klemens (ngerum - it)

gunawan mengatakan...

nderek nepangaken mas kandar, kulo gunawan, asli purworejo, sakpuniko wonten ing pekanbaru. remen sanget kulo saged pitepangan kaliyan mas kandar, amargi sami-sami remen kaliyan ki hadi sugito suwargi. keleresan kulo badhe download ringgid saking blog panjenengan, alhamdulillah sakwetawis sampun saged, nanging wonten lakon baladewa mandira 6a lan kresna duta 5b dereng saged kulo download. menawi dipun klik, link ipun baladewa mandira 6a malah mlebet ing http://purb.net/view.php?image=11442 lan kresna duta 5b link ipun malah mlebet ing http://rapidshare.com/files/109933410/Hornyleech.com_34.part15.rar, utawi nge link wonten ing link ingkang sanes tujuanipun.

gandeng kulo radi awam wonten babagan internet, nyuwun pitedhah kados pundi supados saged download file aladewa mandira 6a lan kresna duta 5b.

matur nuwun sakderengipun.

paromo suko mengatakan...

we ladalah (tanpa bojleng-bojleng)
senenenge ati dene bisa ketemu sedulur anyar sing isih 'njawa'
mugi2 pambudidaya andika sageda dadi banyu-kendhi, ngasrepake ati, ngleremake budi
sugeng makarya

Anonim mengatakan...

wow, jujur, saya orang jawa, lahir dari keluarga jawa totok, kecil di jawa, tapi sekarang gak bisa sama sekali ngomong jawa!!! hadudd...
tolong!! hehe

mudah2an, saya bisa belajar lebih dari blog ini.. (atau mas mau bikin tutorial bahasa jawa?? boleh boleh.. hehe)
keep on blogging bro..

-jun-

Mantep Setyoko mengatakan...

Assalamu'alaikum......

Nepangaken kulo Mantep Setyoko, asli Purworejo sak puniko wonten Jakarta....

saderengipun kulo aturake sembah nuwun sanget.... kulo sampun download mp3 wayang kulit, nangin dereng tuntas...

kulo remen sanget saget nderek mirengaken wayang kulit puniko....

sampun dangu kulo kepingin sanget saget gadah mp3 wayang kulit puniko, nembe sak puniko keturutan....

sepindah maleh kulo matur nuwun sanget....

mugi-mugi kabudayan jawi tansah manunggal wonten batos kita sedaya lan saget dados hiburan engkang sae.....

wassalamu'alaikum.....

Harnasa Purba mengatakan...

Nepangaken kulo Harnasa Purba SCJ. Sampun dangu kula gabung wontening web punika lan download sedaya lakon wayang saking Ki Hadi Sugito. Marut nuwun. Menawa taksih kemutan, kula ingkang nabuh kethuk kenong nalika panjenengan nari wayang wong nalika kita taksih wonten ing tlatah Mertoyoedan. Salam kagem Mas Hartono Patrick - rencang seangkatan kula. Nuwun lan kula tunggu tambahan koleksi Ki Hadi Sugitonipun kagem panglipur kangen kula lan rencang-rencang ing tlatah Roma, Italia. Nuwun mas Kandar....

Kandar Ag. mengatakan...

@Suklim & Harnasa Purba:
Sweneeeeeng aku! Para kanca tilas tunggal saomah sempat mampir ing griya-maya sing prasaja iki! Muga-muga kecipratan berkahipun Romo-romo, hehehe... Syukuuur, panjenengan kabeh bisa dak aturi tamba kangen sajroning ngangsu kawruh ing ngeRum! Salam kagem kanca-kanca kabeh ing kana. Muga-muga ndang kelar lan enggal kondur ing Indonesia ngasto berkah ilmu kanggo nyuburake imane para umat Dalem Gusti ing tanah air. Ampun kapok tilik ing blog Jawa kene lho ya...

Sukses...lan berkah Dalem!

Yosephine's blog mengatakan...

Ndherek nepangaken...kula saking ngayoja sisih wetan.

pilot1953 mengatakan...

Kang/Mas/Cuak Kandar,

Kula mampir maning, sedaya sae nggih.

Kula taken menawi sampeyan kagungan MP3 gending gending Advent kagem pertemuan lingkungan teng wilayah ?

Elek2 kulo di dapuk dadi sie liturgi lingkungan, pancen nek wis dadi pengacara njur di dapuk ning lingkungan.

Matur nuwun, selamet masa Advent, sampun bati dereng keng rayi ?

Otto

Mas Sugeng Bagus mengatakan...

Kulo Nuwun Mas Kandar..

Amargi raos kapang dumateng budoyo Jawi.. kulo mampir wonten Blogipun Mas Kandar..
Ndherek nepangaken.. Nami kulo Sugeng Enggartyasto, asli saking Kebumen.Sakpuniko paculan kulo wonten Medan.
Matur nembah nuwun pasugatanipun.
salam,
Soegenk.

ahmadx mengatakan...

Senenge entok rejeki putro bagus + hadiah teko kapanlagi.com.
met ton baru kang ..

Anonim mengatakan...

isi blog anda sangat bagus. saya akan kunjungi beberapa waktu lagi.
http://smuobis.blogspot.com
Informasi bisnis untuk anda.....

Mantep Setyoko mengatakan...

tegesipun bukit menoreh puiko punopo?

Keluarga Besar Hadiwiryanan mengatakan...

artane kangge punopo mas ??

Kandar Ag. mengatakan...

@ Mas Mantep: Wah, kula malah dereng pados werdinipun je. Punika nami perbukitan Menoreh ing tlatah Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, Mas Mantep.

@ Keluarga Besar Hadiwiryanan: Hehehe... kula tumbasaken wedhus kangge bapak kula, kalihan kangge nyahur utang! Hahaha... Matur nuwun, sampun karsa rawuh mriki malih.

frizzy2008 mengatakan...

Aku mampir, untuk berkenalan dan menghaturkan salam hormat kepada mpunya blog.

Cheers, frizzy2008.
http://frizzy2008.blogspot.com

Mantep Setyoko mengatakan...

nyuwun pangapunten... kula punika menawi teng Purworejo wonten ingkang naminipun Padepokan Menoreh, kula kinten nggih punika mekaten. nembe sapunika kula mangertos menawi teng tlatah Kulonprogo wonten papan mekaten.....

Mas Kandar, kula puniko teseh dereng patia paham kalian blog-blog menkaten.... kula teseh belajar... nyuwun tambahing kawruh nggih Mas Kandar....

Maturnuwun....

Uc1l3l3k mengatakan...

lagi neng kene aq iso ngomong go bosoku dewe hahaha

Kandar Ag. mengatakan...

@Uc1l3l3k: Syukuuuur... muga-muga krasan dolam mrene! hehehe..

Jawara TELKOM Pusat mengatakan...

Kula Nuwun...nepangaken kula Dalang Jemblung saking Banyumas...lah niki kula bade tumut ngregengaken suasa pagelaran Wayang wonten daleme Mas Bornjavanese, kula purun nabuh Gong nopo saron..

Eh...lah..jan betah kula niki dolan wonten mriki

Salam SUkses

ndholkondho mengatakan...

Sugeng tepangan Kang Kandar. Matur nuwun sampun kerso rawuh dhateng tip.ugm.ac.id. Kaleresan kulo ingkang ngelola. Sampun radi sawetawis kulo mangertos blog punika. Kaleresan kulo remen sanget kaliyan dhalang Ki Hadisugito, lan matur nuwun sanget sampun saged kulo download sedoyo. Mbok bilih wonten rencang ingkang kecalan link insya Allah saged kawulo bantu. Kaleresan kulo inggih gadhah koleksi mp3 Ki Hadisugito (Gatutkaca kembar, antasena Ngraman, Narayana Rabi), menawi sampun radi longgar badhe kulo upload. Matur nuwun.

Kandar Ag. mengatakan...

@ndholkondho: Siiip, Mas! Kula tengga uploadipun, kersanipun saya regeng! Suksessss, lan matur nuwun!

Anonim mengatakan...

nuwun sewu nepangaken kula oo saking banyumas. bade tumut nge-link blogipun panjenengan. matur nuwun....

Ana Matsu Ryohiko mengatakan...

Salam kenal aja mas

Kang Bejo mengatakan...

Salut, nderek nepangaken kawulo lare ndusun "SOBO ALAS".

mbok menawi purun kawulo undang wonten blog kawulo.

cahboelogcommunity.blogspot.com

matur nuwun.

darikuuntuknegeriku mengatakan...

Salam kenal juga, Mas.
Makasih ya atas dukungannya...

Dino mengatakan...

Halo Eyang Kandar, kulo Dino saking 14.373 MHz, dos pundi kabaripun, tasih kemutan kulo boten eyang?

Kandar Ag. mengatakan...

@Dino:
Lha ya jwelas kelingaaaan... kanca ngebreak mana kulupaaa!!! Sweneng aku padha dolan mrene.
Apik...apik... Kang Dino! Isih seneng mancing ya? Mesthi karo nggawa tugelan bata! Pirang-pirang wektu mudik aku kelalen ora nggawa je... saking kesusune. So, gak isa nimbrung 14.373.
Kok bisa nemu blog iki? Hahaha... akeh sing padha crita mesthi, ya?
BTW, kabare apik toh, yoan? Salam buat tangga teparo 14.373, ya Kang!

Berkah Dalem.
(Arep komentar nang nggon mancing, ga isa.)

Subagiyo(sibe) mengatakan...

kulo nuwun lan salam kenal, nyuwun donlodtipun wayang mas, maturnuwun.

Anonim mengatakan...

salam karaharjan saking Semarang
kula inggih pandamen budaya jawi malah kaleresan gadah blog kangge ajar2 damel geguritan
mangga Mas katuran pinarak wonten blog kula

Anonim mengatakan...

Kula nuwun Ndherek tepang nggih mas...

Waluyodosen mengatakan...

matur nuwun.
Kulo sampun unduh sedoyo. Kajawai meniko kulo nyuwun wayang kulit lakon ingkang sanes2pun kathi dalang ki hadisugito.

Matur nuwun

Agatho mengatakan...

Pak De... tenan lho aku iki ngiri karo ketrampilan Njenengan ... ulik... tlaten... sekali lagi terampil... tulung share ilmune..

Anonim mengatakan...

mampir lagi sambil bawa award... blog mas dapet award.. silahkan di ambil ya di http://achot.co.cc

Agung mengatakan...

Mas Kandar,

nderek tepang dalem Agung Prabowo,
kelairan mBlitar-Jatim, ngangsu ngelmu wonten ing Ngayogyakarto lan sakmeniko glidik wonten ing nJakarta.

Wahhh jiann mboten kaukur binahing manah kulo, wau dalu wonten rencang paring info bilih wonten website Mas Kandar ingkang saget kagem kangen2an wewungon suwantenipun swargi Eyang Hadi Sugito, maklum kalihwelas taun meh saben ndalu dalem dipun kancani jee...

Nderek pamit menawi kepareng badhe ngunduh rekaman wayang2 njih Mas, nek mboten pareng njih kulo mekso hehehehe gojek...

Matur Nuwun & Salam kenal,
Agung Prabowo

Anonim mengatakan...

Kulanuwun...Assalamu`alaikum, Kula P Daryono Guru Basa Jawi Ing SMP 1 Wonokerto, nderek tetepangan lan matur nuwun sanget. Mugi2 budaya jawi tansah ngrembaka.... http://jawablogs.wordpress.com ....

Jrink Hetfield mengatakan...

Ndherek nepangaken mas, nami kula Jrink saking Jogja... Matur nuwun sanget awit lumantar blog punika kula saged download Uyon-uyon kaliyan Wayang Kulit kanthi gampil (tur gratis, he3). Nwn1000, sajatosipun kula tansah ngantu-antu download Wayang Lulit kanthi lampahan "Sugriwa-Subali" (dalang: alm. Ki Hadi Sugito). Nuwun.

I.Z.Y mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
peace be upon us. Amin mengatakan...

assalamualaikum. kulonuwun

mas kandar, ndherek nepangaken mas, kula amin saking solo. Blog punika saestu ngemutaken manah kula tumrap kutha sala, the spirit of Java. Sak punika kula wonten in pasar rebo jakarta, mugi2 saged kopi darat kalihan panjenengan.Saestu kula aturaken 'SALUT'kagem njenengan lan blog punika. Mugimugi saged dados amal kesaenan ingkang manfaat. nuwun

Bayu mengatakan...

Wis suwe banget inyong nggoleti wayang kulit sing formate mp3. Akhire nemu juga nang kene. Maturnuwun mas.

Pratt mengatakan...

Pernisi mas Kandar, numpang berteduh sambil blusukan ya.
makasih

nara mengatakan...

link'e sampun kulo pasang...link balik nggih..

Posting Komentar


Advertising free mortgage calculator