Friday, May 11, 2018

Lir-ilir - Apri & Mimin

Tembang sing iki ncèn nyiamleng tenan. Kèlingan dhèk jaman isih digéndhong trus diléla-léla nang pinggir sawah! Waaa... 😁✨

https://youtu.be/_iBaRMh9lyU

Lir ilir, tanduré wus sumilir 
Tak ijo royo-royo Tak sengguh temantèn anyar 
Bocah angon pènèkna blimbing kuwi 
Lunyu lunyu pènèkna kanggo mbasuh dodotira 
Dodotira kumitir bedhah ing pinggir 
Domana jrumatana kanggo séba mengko soré 
Mumpung gedhé rembulané 
Mumpung jembar kalangané 
Gya suraka surak hayu 

 #lirilir #lir_ilir #ilirilir #ilir_ilir #bocahangon #cahangon

Monday, January 22, 2018

Lunging Gadhung - Céngkok Goro-goro - Ki Hadi SugitoLunging gadhung rumambat ing kambil gadhing.

Manuk podhang méncok ing papah gedhang

sarwi nucuk wohing klédhung.

Nyai randha anèng sendhang

mèdhak-mèdhèk ngumbah gadhung.

Kyai dhudha nyangking bendho

anutuh kayu bendha.

Jroning gedhong ana éndhang

angroncé sekar srigadhingYung... Biyung... nyoh putramu mongen, Biyung.

Friday, November 10, 2017

Orizha Widiasari - Suminten Edan - Lg Tembang Kangen
SINOM 'Memanismu' 

Memanismu kang ngujiwat 
agawé rujiting galih 
Mara apa kang sinedya 
upama mundhuta rukmi 
tartamtu tak turuti 
Ibarat wong numpak prahu 
lumampah tanpa welah 
ing madyaning jalanidhi 
Temah gonjing anggènjong nèng pagulingan 

Saksikan versi lengkap limbukan ini dalam lakon: Sesaji Raja Soya
Dalang: Ki Seno Nugroho
Video Lengkap: https://www.youtube.com/watch?v=Nr3vw...
Video Credit (jangan lupa subscribe): PWKS Live (https://www.youtube.com/channel/UC94X...)


Advertising free mortgage calculator