Friday, May 11, 2018

Lir-ilir - Apri & Mimin

Tembang sing iki ncèn nyiamleng tenan. Kèlingan dhèk jaman isih digéndhong trus diléla-léla nang pinggir sawah! Waaa... 😁✨

https://youtu.be/_iBaRMh9lyU

Lir ilir, tanduré wus sumilir 
Tak ijo royo-royo Tak sengguh temantèn anyar 
Bocah angon pènèkna blimbing kuwi 
Lunyu lunyu pènèkna kanggo mbasuh dodotira 
Dodotira kumitir bedhah ing pinggir 
Domana jrumatana kanggo séba mengko soré 
Mumpung gedhé rembulané 
Mumpung jembar kalangané 
Gya suraka surak hayu 

 #lirilir #lir_ilir #ilirilir #ilir_ilir #bocahangon #cahangon

No comments:

Post a Comment


Advertising free mortgage calculator