Monday, January 22, 2018

Lunging Gadhung - Céngkok Goro-goro - Ki Hadi SugitoLunging gadhung rumambat ing kambil gadhing.

Manuk podhang méncok ing papah gedhang

sarwi nucuk wohing klédhung.

Nyai randha anèng sendhang

mèdhak-mèdhèk ngumbah gadhung.

Kyai dhudha nyangking bendho

anutuh kayu bendha.

Jroning gedhong ana éndhang

angroncé sekar srigadhingYung... Biyung... nyoh putramu mongen, Biyung.

No comments:

Post a Comment


Advertising free mortgage calculator