Saturday, September 29, 2007

It's not about Java-Script at all!"Born Javanese" is planned to become my sharing site about Javanese: language, culture, arts, people, etc. As I know there are few people knowing about Java Island (people and its culture) instead of Java-Script, so I make this blog. It's just another blog about Javanese people. And as it is about Javanese, so I'll use Javanese or Indonesian more than English. As possible as I can try, I'll write in English also. Hopefully you foreigners won't be disappointed of this and can still enjoy and found something from it.

Welcome to my country Java wherein I was born 35 years ago!

This is just my introduction to start my sharing.
Thanks for dropping by, and please enjoy my blog with my up-coming articles.

Best regards,

Kandar Ag.


Enjoy the recent 5 postings:

23 comments:

Mbah Parto said...

Salaaaam,

Ngraos bingah manggih blog kang tumut nguri-uri kabudayan adhiluhung Jawi. Sinaoso mlampah nyabrang negara manca, paugeran lan unggah-ungguh Jawi tansah dipun ugemi.

Nuwun,
Parto

sawa said...

weleh-weleh.... ketang aku lair nang tanah jowo lan nganggo toto boso jowo sing ora jangkep........ (krono saiki urip nang jambi / sumatra) rasane kok yo tambah bombong nang ati, wektu pethuk blog sing runtut sastro-ne yo?

the gang said...

Suwun Mas Kandar gending-2 "palaran"nipun.. saged kangge panglipur .....

Anonymous said...

Sugeng ndalu Mas Kandar. Saestu blog ingkang sae awit koleksi tembang, ringgit lan postingan ingkang mranani. Menawi kepareng, kula nyuwun link download-ipun tembang dolanan ingkang pun pasang ing kaca ngajengan menika. Menawi wonten koleksi gendhing kreasi lan anggitan Ki narto kersoa ngedum. Wacan buku radio Retjo Buntung kala semanten dening Mas Abas CH mbokmenawi kathah ingkang kangen ugi. Matur Nuwun.

Sastro Koplak said...

Monggo sedherek kula sedayanipun sami tetepangan ten blog kagunganipun sinuwun prabu mas Kandar meniko. Wkwkwkwkkkkkkkk

exwantoro said...

mas aku pingin punya cd mp3 wayang kulit, belinya dimana ya mas?? wah kalau download ya luama buanget, kalau ada info email saya ya mas : exwantoroprasetyo@gmail.com

kang Kromo said...

nuwunsewu mas Kandar...
aku ngrumangsani yen telat anggonku mbukak blog panjenengan, mulo saupomo wektu iki aku melu2 kepingin nganggo kaos produke bornjavanese sing edisi lawas KBJ(putih latar geni abang) opo isih ono sisane yo ? maturnuwu sadurunge.

tak antu kabare : kangkromo@yahoo.com

Anonymous said...

Weleh-weleh sae meniko Mas Kandar. Sinambi wedangan mirengaken uyon-uyon...Siiippp tenan

cahyo said...

Mas kandar.. menawi kula badhe pesen kaosipun taksih saged napa mboten nggih??

Yudhi said...

Kulonuwun, nderek parkir Pakde...
sekalian ijin download...
Maturnuwun, ngaturaken jempol setinggi-tingginya untuk pelestari budaya Jawa.
Salam..

Yayan said...

Pakdhe Kandar badhe nyuwun wayang lakonne ingkang lucu kayata: petruk dadi ratu napa bagong ratu mbok menawi gadhah mang diupload kersane midhangetaken kanthi pringas-pringis!!!
Matur sembah nuwun!!

Admin Bengkel said...

Kulonuwun, ajeng nderek download nanging dereng kasil, napa klentu nggih caranipun? kula klik download koq medal "Linkbuck.com- Kula ajeng download wayang kulit anoman takon swarga, mbok dipun paringi priksa langkah2 ipun , klik.... klik.... lan sak lajengipun. sinten mawon angsal. matur nuwun.

vrs46.ta2 said...

audio online wonten pundi?

nitendo wii said...

Wahh.. Makasih Info nya kk ^_^

bisnis online

hadi.p said...

nuwun sewu kang....niki piantun saking sebrang bade nyuwun link ipun blog niki.kersane yen mbutuhaken hiburan arupi ringgit utawi lelagon jawi kersane gampang madosi.kersoo dipun pinangkani.

Alex Irfani said...

wah....jawi ne pundi tO mas..? krama ne sae sanget.. kula sebenere ugi tansah sinau basa jawi, nalika ne sak niki tasik ten Jakarta,, kadose angel,

Kandar Ag. said...

Kula saking Jogja, Mas...nanging pados tedhanipun ing Jakarta.

Bima Samudra said...

menawi koleksi panjenengan dipun transfer dumatheng cd dos pundi mas ??? mengke di gantos ongkosipun

den mas boedi said...

nderek gabung kang mas..

Miskidi Wiryotinoyo said...

Nderek pitepangan, saking trenggalek jawa timur

Suwarno SMK said...

Mas...admin...
Menawi badhe mundut/ngersakake kaos born javanese pripun...caranipun
nggih?

Kandar Ag. said...

Wadhuh, nyadhong deduka, kaosipun sampun dangu boten dipun produksi je, Mas Suwarno. Samangke menawi badhe produksi malih utawi ngedalaken edisi enggal temtu badhe kula aturaken wonten mriki.
Matur nuwun sampun kersa rawuh ing blog mriki.
Salam sukses, lan mugi Gusti tansah paring berkah lumintu. Amin. (``,)

Unknown said...

sugeng ndalu pak Kandar..koloemben kawulo sampun download koleksi wayang kulit blog njenengan,,tp semua file sampun
ical,saat meniko sampun bonten saget pun bikak link ipun,,dospundi nggih,,nuwun

Post a Comment


Advertising free mortgage calculator