Monday, June 22, 2009

Baladewa Tlaga - MP3 Wayang Ki Hadi Sugito

Baladewa - JavaWayang.comIng ngisor iki dak aturake link-link kanggo ngundhuh MP3 wayang kulit Ki Hadi Sugito, kanthi lakon 'Baladewa Tlaga'. Lakon-lakon liyane nunggu giliran.... Ingkang kagungan lampahan sanesipun, mangga maradinaken dhatang para sadherek sutresna kabudayan Jawi. [skd]All tracks = 140 MB
Bitrate = 40 Kbps
Duration = 8 hrs


01 - Baladewa Tlaga - 01A.mp3
02 - Baladewa Tlaga - 01B.mp3
03 - Baladewa Tlaga - 02A.mp3
04 - Baladewa Tlaga - 02B.mp3
05 - Baladewa Tlaga - 03A.mp3
06 - Baladewa Tlaga - 03B.mp3
07 - Baladewa Tlaga - 04A.mp3
08 - Baladewa Tlaga - 04B.mp3
09 - Baladewa Tlaga - 05A.mp3
10 - Baladewa Tlaga - 05B.mp3
11 - Baladewa Tlaga - 06A.mp3
12 - Baladewa Tlaga - 06B.mp3
13 - Baladewa Tlaga - 07A.mp3
14 - Baladewa Tlaga - 07B.mp3
15 - Baladewa Tlaga - 08A.mp3
16 - Baladewa Tlaga - 08B.mp3

11 comments:

mas paidi said...

kagem mas kandar,mas nderek download baladewa tlaga nggih mas...

mas paidi said...

mas,kagungan kresno gugat dalangipun ki hadi sugito,menopo mboten? menawi kagungan mbok kula di bagi-bagi, suwun nggih mas...

Jrink Hetfield said...

ndherek bingah mas, kagungane koleksi wayang saged tambah malih. mugi2 samangke lajeng giliran upload "Sugriwa-Subali", he3.... Nuwun.

myebookworld said...

kangmas,, matur nuwun kulo saged nderek ngundhuh malih..
kok kadose ingkang nomer 3b, 4b kaliyan 7a sampun mboten aktif link ingpun..
nyuwun tulung dipun dandosi kangmas,,

agra

myebookworld said...

ralat kangmas.. sanes 7a, nanging
8a lan 8b
dados ingkang macet nomer 3b,4b, 8a lan 8b

nuwun nggih kangmas

Kandar Ag. said...

@myebookworld: Saged kok, Mas... cobi dipun ambali malih...

Sastro Koplak said...

mas... kagungan lakon "Petruk dadi Ratu" menapa mboten? matur nuwun...

urip said...

kulo nderek download wayangipun nggih. Matur suwun sanget

Telaga Mutiara said...

Mas, aku seneng tenan lo, alhamdulillah, matur nuwun slirane kersa andum klangenan. Nanging isih ana sing dak antu2, yaiku lakon: Wahyu Makutha Rama. Nuwun.

kulinerindonesia said...

Mas Kandar matur nuwun nggih... Baladewa Tlaga+ Antasena Lahir sampun saged kula undhuh. Mugis Sih Rahmat saha Tentrem Rahayu saking Gusti Yesus sumrambah dhumateng mas Kandar sakulawarga.

TETESAN EMBUN said...

Sugeng enjing Mas Kandar
nandalem js kamdhi, SMA Santa Maria 1 Cirebon, ngraosaken bingah saha sumringah kabantu Mas Kandar angrungkebi budaya adiluhung giaran wringgit wacucal. Salam saking kutho wali, Cirebon

Post a Comment


Advertising free mortgage calculator