Wednesday, December 02, 2009

Antasena Lahir - MP3 Wayang Ki Hadi Sugito

All tracks = 137 MB
Bitrate = 40 Kbps
Duration = 8 hrs

01 - Antasena Lahir - 01A.mp3
02 - Antasena Lahir - 01B.mp3
03 - Antasena Lahir - 02A.mp3
04 - Antasena Lahir - 02B.mp3
05 - Antasena Lahir - 03A.mp3
06 - Antasena Lahir - 03B.mp3
07 - Antasena Lahir - 04A.mp3
08 - Antasena Lahir - 04B.mp3
09 - Antasena Lahir - 05A.mp3
10 - Antasena Lahir - 05B.mp3
11 - Antasena Lahir - 06A.mp3
12 - Antasena Lahir - 06B.mp3
13 - Antasena Lahir - 07A.mp3
14 - Antasena Lahir - 07B.mp3
15 - Antasena Lahir - 08A.mp3
16 - Antasena Lahir - 08B.mp3

10 comments:

Pambajeng "Broer" Argaputra said...

Mas....matur nuwun, nggih! Sedaya sampun kula undhuh...! Ringgit punika dados kanca lemburan ngisi raport lare2....he...he...!

Prince_yankee said...

ga ngerti bahasa jawa w :s

BLENCONG said...

kulonuwun, mas Kandar. ndherek ngunduh antasena lair, kangge hanglengkapi ingkang sampun (koleksi rikala wonten wonogiri 2002-2003). maturnuwun.

augustinusbs said...

mas , nunut download antasena lahir mp3 matur nuwun

chrisna said...

nderek ngunduh nggih mas,,,,matur nuwun

PIGURA said...

Matur nuwun mas AG, lakon Antasena Lahir sampun rampung kula donlot. Ngenjang lakon senesipun menawi kepareng kula donlot...
Berkah Dalem

ardi andini said...

wah manteppp,
nyuwun palilah nderek ndonlod njih pal lik

Kandar Ag. said...

Manggaaaaa... Dipun sekecaakeeeen... ('',)

Miskidi Wiryotinoyo said...

Nuwun sewu, nderek download "ontoseno lahir" Matur sembah nuwun.

H@ry "Dobl@nk" said...

matur nuwun njih mas ... 30 tahun hidup di Pekanbaru Riau, bisa rengeng-rengeng ringgit purwo saking web panjenengan

Post a Comment


Advertising free mortgage calculator