Wednesday, October 06, 2010

"Ndherek Dewi Maria" - dening Djaduk Ferianto (Lyrics).mp4
File MP3 audio-nipun saged dipun undhuh wonten ing mriki: Djaduk Ferianto - Ndherek Dewi Maria

5 comments:

Chi-chi said...

apik tenan n_n

Agustinus Hargo Pramudya said...

Mas Kandar,..
nDherek Dewi Mariyah-e mas Djaduk lsp.. punapa saged dipun download nggih??
Kados pundi caranipun?
Nuwun

Kandar Ag. said...

@Pakdhe Hargo: MP3-nipun saged dipun undhuh ing mriki, Pakdhe:
Djaduk Ferianto - Ndherek Dewi Maria

Agustinus Hargo Pramudya said...

Matur nuwun Mas Kandar,
sampun saget kelakon kula download..
Matur nuwun, Berkah Dalem

Yogi M said...

Artikel dan blognya bagus juga, komentar juga ya ke blog saya www.infonotesharian.blogspot.com

Post a Comment


Advertising free mortgage calculator