Friday, October 28, 2011

Aribawana Lena - MP3 Wayang Ki Hadi Sugito

[001] 01 - Aribawana Lena 1A.mp3
[002] 02 - Aribawana Lena 1B.mp3
[003] 03 - Aribawana Lena 2A.mp3
[004] 04 - Aribawana Lena 2B.mp3
[005] 05 - Aribawana Lena 3A.mp3
[006] 06 - Aribawana Lena 3B.mp3
[008] 08 - Aribawana Lena 4B.mp3
[007] 07 - Aribawana Lena 4A.mp3
[009] 09 - Aribawana Lena 5A.mp3
[010] 10 - Aribawana Lena 5B.mp3
[011] 11 - Aribawana Lena 6A.mp3
[012] 12 - Aribawana Lena 6B.mp3
[013] 13 - Aribawana Lena 7A.mp3
[015] 15 - Aribawana Lena 8A.mp3
[014] 14 - Aribawana Lena 7B.mp3
[016] 16 - Aribawana Lena 8B.mp3

5 comments:

HESC - Hotelier Expert School & Consultant Services said...

Mas Kandar....Koleksinipun Pak Hadi Sugito Swargi...Keereeenn Abiz, Nyuwun bantu mas menawi gadhah ki hadi sugito lakonipun Nrokosuro Gugat kalian Wahyu Senopati....Maturnuwun sanget..!

HESC - Hotelier Expert School & Consultant Services said...

Mas Kandar....Koleksinipun Pak Hadi Sugito Swargi...Keereeenn Abiz, Nyuwun bantu mas menawi gadhah ki hadi sugito lakonipun Nrokosuro Gugat kalian Wahyu Senopati....Maturnuwun sanget..!

Intan Persada said...

wah...nggih menika salah satunggaling priyantun ingkang taksih memetri kabudayan jawi ingkang pranyata linangkung,adi luhung...mugi tambah ngrembaka wonten ing sak indenging bawana.matur nuwun saking Intan persada Pucang,banjarnegara

bakrigayam said...

mas Kandar meh saben dinten kulo muter audio nipun ki Hadi sugito, menawi kepareng kulo nyuwun ingkah lampahan Antawirya...nuwun....saking bakri, cangkringan , jogja.
Henki Hummel said...

salam dari magelang

Post a Comment


Advertising free mortgage calculator