Jumat, Juli 11, 2008

Asia-Pacific NewsFeed

Iki dak aturake News Feed ing tlatah Asia-Pacific miturut Voxant NewsRoom. Hehehe... mung nyoba ngaturake segahan sing rada ng-global kok...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar


Advertising free mortgage calculator