Friday, July 18, 2008

Busana Jawa kakung sapengadeg

Surjan, blangkon lan keris sapengadeg wis dadi busana tradisional mungguhing priyayi kakung Jawa. Biasane kaagem ana ing acara tradisi, acara resmi sing ngusung kabudayan Jawa, para abdi dalem kraton, utawa ing pahargyan temanten kaya sing kapacak ing foto kiwa iki. Yen ing kalodhangan biasa umume para kakung mung ngagem surjan lan blangkon (sing sok diganti iket utawa udheng) wae tanpa keris. Mbokmenawa marga keris iku simbol agresi sing kudu satiti anggone migunaake. Jenenge wae "curiga", peranganing sikap negatif sing kudu di singkur. Mula anggone ngagem disengkelitake ana ing pungkuran, disengker ing buri. Yen ana sing ngagem ing ngarep, iku mratandhani siap siaga perang utawa nantang biyada. [skd]

No comments:

Post a Comment


Advertising free mortgage calculator