Saturday, January 12, 2008

Gara-gara Reog PonorogoGara-gara Reog Ponorogo diklaim wong Malaysia pirang sasi kepungkur, bangsa kita kasentak kesadharane bab "identitas bangsa". Sadurunge reog, tempe uga nate dadi perkara merga diklaim hak patene karo bangsa liya (Perancis?). Nanging wektu iku ora pati oleh tanggapan heboh kaya kasuse reog. Mbokmenawa marga insan media utamane televisi durung pati tanggap kaya saiki. Nanging uga mbokmenawa marga sing saiki iki nggepok senggol bangsa Malaysia sing notabene sepuluh tahun kepungkur iki sesambungane karo Indonesia lagi rada dhuwur "tensine".

Untung ana klaim seka wong Malaysia yen reog iku dadi kabudayane wong kana! Kanthi mangkono ana kaya dene "shock teraphy" kanggone awake dhewe. Mripate awake dhewe kaya-kaya dadi dijereng. Jebul sejatine yen awake dhewe bangsa Indonesia iki menginventarisasi warisan kabudayan leluhur, dadi katon sugih banget! Dadi katon akeh sing adiluhung ana ing bangsa Indonesia. Yen kabeh kapacak, bakale katon endah sinawang. Kepara yen digatekake luwih jero, kaendahane iku marahi ati ayem lan bisa nuwuhake semangat kesatuan sing kuwat ing antarane suku-suku. Coba wae digatekake, rikala panjenengan mriksani iklan Tolak Angin Sidomuncul sing lagi wae dirilis kanthi bintang mas Butet Kertarajasa lan Agnes Monika. Sing diangkat mung lagi saperangan. Kuwi wae wus marahi ati gumregah lan tuwuh kesadharan bab "identitas bangsa" sing jebule kabangun saka identitas suku-suku sing manekawarna!

Apa ta sing bisa dibanggaake saka bangsa kita? Bangsa Indonesia wis kadhung tau oleh stigma sarang teroris; teknologi mutakhir jelas kalah karo bangsa Jepang, Eropa, India utawa Amerika. Korupsi oleh rangking ndhuwur. Bencana sakenggon-enggon. Pengangguran akeh. TKI akeh. Tingkat kemiskinan ya isih dhuwur. Apa maneh sing isa dadi kebanggaane bangsa kita? Seni lan kabudayan tradisi leluhur! Iku salah sawijining jawaban. Nyilih idene mbak Jennie S. Bev, awake dhewe pancen kudu mbangun apa sing kasebut "brand image of Indonesia". Pulo Bali lan masyarakate wis kawentar ing sakindhenging bawana. Masyarakat suku-suku liya dak kira wus duwe, mung durung pati dikenal. Nanging, ing wayahe mengko aku precaya menawa image bangsa Indonesia sing apik bakal kabangun saka seni lan kabudayan leluhur sing adiluhung iku mau!
Merdeka!

No comments:

Post a Comment


Advertising free mortgage calculator