Monday, November 03, 2008

Gendhing Tlutur - MP3

Unified by the death
Download: 1024*731Gendhing irama "tlutur" biasane dipidhangetake kanggo ngiringi swasana dhuhkita utawa sedhih. Sanadyan ora patia biasa diputer ing pamakaman utawa layatan kawula lumrah, nanging sajatine kasanah musik gendhing Jawa nyedhiani irama kanggo tema-tema sedhih kaya mangkono. Cirikhas gendhing tlutur kapireng ing swara rebab, gender lan gambang.

Mirengake gendhing Tlutur ora kudu nunggu ana sripah. Yen ati lagi nglangut, utawa lagi kepengin cecaketan karo nugrahaning dalu, gendhing iki pas banget kanggo nyipta swasana wening ing kalbu. Ing tengah wengi mangsane arep mapan sare, nyawisake dedonga pasrah marang Gusti, gendhing iki uga bisa dadi iringan sing angujiwat.

Ing ngisor iki dak aturake link-link kanggo download gendhing irama tlutur iku kanggo nambahi koleksi:


KTW GAMBUH PL BR.MP3
KTW KUSWOWIRANGRONG PL6.MP3
KTW POCUNG NIRBAYAN PL5.MP3
KTW SUMEKAR PL5.MP3
LDR ALAS PADHANG PL6.MP3
LDR JAKALOLA PL BR.MP3

Powered by: Cowon JetAudio
Join 4Shared Now!

3 comments:

robert tri waluya said...

mohon ijin untuk mengunduh gending2 tlutur di atas

robert tri waluya said...

Mohon ijin untuk mengunduh gending2 tlutur di atas.
Terimakasih.

Kandar Ag. said...

Sumangga, Pak Robert.... Berkah Dalem +++

Post a Comment


Advertising free mortgage calculator