Friday, November 07, 2008

Urip iki ...


Lelaki tua, pohon dan batu, originally uploaded by BornJavanese.

Download: 1024*707

Ujaring kandha, jangkaning urip manungsa iku ngibarate mung sasuwene wong mampir ngombe. Dadi mung sadhela yen dipadhaake karo jangkaning alam sawegung. Dhasare mung mampir, yen wus tutug pawongan iku ya bakale nerusake laku tumuju marang papan sing diangkah.

Pak Tuwa sing lagi gocekan wit ing pinggir lapangan buri Plaza Metropolitan, Cibitung, Bekasi iku ora priksa yen dak foto saka buri. Piyambake lagi ngulatake wedhus-wedhus saka kadohan. Ora let suwe banjur lenggah ing salah sijine watu tilas cor-coran beton ing ngarepe iku, sinambi ngetung maneh cacahing wedhus darbeke sing katon.

Nalika review jepretan fotone, aku ngungun dhewe marang hasile sing banjur dak edit lan dadi kaya sing kapacak ing dhuwur iku. Ing rasaku pating sliwer gagasan-gagasan sing kenthel banget bab urip iki. Warna-warna, nganti sadhar menawa gambar iku bisa nyritaake sujarahing uripe manungsa. Kabeh sipating titah ing bawana langgen iki kaya-kaya kapacak ing kono. Ciptaku kumeplas marang sangkan lan paraning uripku: biyen, saiki, lan samengkone. Siji sing jumedhul lan bisa kawedal ing lathi: "Matur nuwun, Gusti!"

Saking kenthel lan kebaking gundhulku, mula isane mung nulis kaya ngono kuwi mau. Sabanjure panjenengan kabeh bisa ngembangake dhewe-dhewe.

Berkah Dalem. [skd]

No comments:

Post a Comment


Advertising free mortgage calculator