Tuesday, April 14, 2009

Wallpaper Punakawan

Semar_1600*1000
Semar_1600*1000

Lagiwae aku dolanan gambar maneh. Giliran tokoh punakawan sing diusek-usek. Mung emane dudu foto hasil jepretanku, lan aku uga ora ngerti iku kagungane sapa. Yen ana sing rumangsa kagungan, amit sewu lan nyuwun idin-palilahipun (feit a compli, hehehe...) kula unggah ing mriki.

Kaya biasane... dak gawe wallpaper. Sing sepisanan rampung gambar tokoh wayang Ki Lurah Semar. Anak-anake Ki Lurah lagi padha ribet urusan Pemilu, mula durung bisa nongol, hehehe... Yen wis wayahe bakal seba ing kene...

Yen ngersaake ngundhuh, klik ing kene!. [skd]
Wallpaper liyane: Wallpaper Pilihan.

No comments:

Post a Comment


Advertising free mortgage calculator