Wednesday, March 02, 2016

Jangkrik!

"Jangkrik...!!!"

Ngono kuwi biasane yen wong lagi muntapake mangkele marang wong liya utawa marang kahanan sing ditemahi.


"Matur nuwun ya, Krik, sliramu bisa ngudhari rasaning ati iki. Arepa mung nyebut jenengmu, ning emosi iki dadi rada plong!" [skd]

No comments:

Post a Comment


Advertising free mortgage calculator