Monday, April 21, 2008

MP3 Gendhing-gendhing Tari Kreasi Baru

Sawuse dak aturake 10 lakon wayang kulit Ki Hadi Sugito, ana sawetara kadang sing mundhut priksa MP3 gendhing-gendhing tari. Ndilalahe aku duwe 7 file. Kanggo selingan, mula iki dak aturake MP3 gendhing-gendhing tari kreasi baru saka padhepokane Alm. Bagong Kusudiharjo. MP3-ne uga dak gawe dhewe kanthi ngonversi saka pita kaset nganggo program JetAudio. Muga-muga migunani tumraping para kadang.

Wektu iki aku ora migunaake Easy-Share, nanging nyoba nganggo layanane 4Shared. Sadurunge download, panjenengan bisa midhangetake dhisik gendhinge. Sawuse ngeklik "download" panjenengan bakal tumuju ing kaca anyar sing uga nyedhiaake player kanggo preview. Sumangga...

All tracks = 36.2 MB
Bitrate = 128 Kbps


No.JudulDownload
01

Tari Angsa

Download
02

Tari Bhayangkari

Download
03

Tari Karapan Sapi

Download
04

Tari Kelana Panji

Download
05

Tari Keris

Download
06

Tari Payung

Download
07

Tari Yapong

Download


Powered by: Cowon JetAudio and 4Shared

12 comments:

Sang Pawara said...

Makasih gendhing2nya, mas.

Ariesza said...

Pak ada lagu tarian untuk Tari Puspita?
saya sangat butuh

Kandar Ag. said...

@Ariesza: Kula kedah madosi malih... lha wong boten sedanten kula konversi dhateng MP3. Mugi-mugi saged manggihaken.
Matur nuwun sampun dolan mriki.
Salam.

tastystyle said...

kok tari yapong nya cuman 4 detik yah?

Kandar Ag. said...

#Tastystyle: diulangi saja, pasti bisa kok. (``,)

Ki Badranaya said...

mas untuk lagon menthok2e bagus low
gmn cara untuk mendownload
hehehehe...

DanasTri said...

menawi wonten gending iringan tari kebyar kagunganipun p.Bagong Kussudiardja dipun share nggih pak__ Matur suwun__

Kandar Ag. said...

Sendika dhawuh, Mbak Tri... Namung kemawon, kula dereng gadhah je... Matur nuwun sampun rawuh mampir mriki.

ucup said...

Matur nuwun sanged mas gedhingipun, menawi wonten gendhing tari kupu-kupu dipun share njih, matur nuwun

Mustofa said...

Nderek langkung ,........ numpang ngiyup sinambi gendingan.
menawi pareng badhe kulo betho wangsul

Ery Gazhella said...

MATUR NUWUN KOMPLIT SANGET

Kandar Ag. said...

Sami-sami Dhik Ery Gazhella... ('',)

Post a Comment


Advertising free mortgage calculator