Tuesday, April 01, 2008

Petruk Dhukun - MP3 Wayang Ki Hadi Sugito

All tracks = 143 MB
Bitrate = 40 Kbps
Duration = 8 hrs


01 - Petruk Dukun 1A.mp3
02 - Petruk Dukun 1B.mp3
03 - Petruk Dukun 2A.mp3
04 - Petruk Dukun 2B.mp3
05 - Petruk Dukun 3A.mp3
06 - Petruk Dukun 3B.mp3
07 - Petruk Dukun 4A.mp3
08 - Petruk Dukun 4B.mp3
09 - Petruk Dukun 5A.mp3
10 - Petruk Dukun 5B.mp3
11 - Petruk Dukun 6A.mp3
12 - Petruk Dukun 6B.mp3
13 - Petruk Dukun 7A.mp3
14 - Petruk Dukun 7B.mp3
15 - Petruk Dukun 8A.mp3
16 - Petruk Dukun 8B.mp3

Powered by: Cowon JetAudio
Join 4Shared Now!

15 comments:

Feri said...

lakon ini menurut pakdhe saya adalah salah satu lakon terbaik dari rekaman wayang Ki Hadi Sugito. Beruntung sekali mas kandar masih mempunyainya.... jadi saya bisa membuktikan analisa pakdhe saya tersebut. Ijin download nggih....

hendul15 said...

mas kandar, baik kiranya jika tiap lakon yang ada diberikan playlist-nya sekalian agar bisa diputar langsung tanpa harus download. saya baru bisa dengar langsung beberapa lakon saja. kalau semua bisa didengarkan langsung kan bisa didengarkan sambil kerja/browsing....itu yang biasa saya lakukan. nuwun

Kandar Ag. said...

#Mas Feri:
Lakon-lakon sanggitipun Ki Hadi Sugito pancen sae-sae, punapa malih yen lakonipun para punakawan. Jan, mathis temenanan!

#Mas Hendul15:
Samangke sadaya mesthi kula kantheni playlist. Namung ing wekdal punika taksih ngrampungaken anggenipun upload. Sabar nggih Mas...

kulinerindonesia said...

Wuehhh....iki lg ketemu maneh mas... lakon liyane aja lali lho mas kandar...diposting jg.

Anonymous said...

mantep tenan, wah ... jian nyamleng ... mas kandar, nek kulo pesen lakon ontoseno takon bopo saget mboten nggih.... nuwun

a-ehm said...

matur nuwun mas Kandar... nderek ngunduh lan nderek tepang...

kula Aji lenggah wonten Sydney... nyamleng tenan saged midhangetaken ringgit wacucal menika...

JLEGONG said...

numpang ndonlot nggih kangmas....

Anonymous said...

MATUR NUWUN KANGMAS, MUGI2 SAGED KANGGE PENGAJARAN LARE-LARE ING SMP 1 WONOKERTO KAB. PEKALONGAN...P DARYONO (guru basa Jawi)

Kandar Ag. said...

Sami-sami Mas Daryono. Mugi-mugi lare-lare lajeng sami boten supe dhateng basanipun piyambak.

DHIKA Sulang said...

nuwun sewu, kulo bade "download" petruk dhukun, ngantos sak rampungipun. sakderengipun lan sak sampunipun kulo namung saget matur, "matur sembah nuwun sanget".

ITS.Community said...

Mas Kandar matursuwuuuun sanget. Mugi dados amal penjenengan soho keluargo. Mugi2 perjuangan penjenengan nguri2 kabudayan jawi waged njalari ngrembakaning budoyo kito.

Kang Trick said...

nunot sukses nyolong link saget?

Kandar Ag. said...

Silaken.... manggaaaa... (``,)

Anonymous said...

Aku yo Ijeh Kangtrick, Lali Pasword Blogku seng nduor kui. Tak Tunggu Kang Lakon Lainnya dari Ki HD Sugito

hendro SM said...

suwun njih mas, mantapp

Post a Comment


Advertising free mortgage calculator