Thursday, April 17, 2008

Suryatmaja Maling - MP3 Wayang Ki Hadi Sugito

All tracks = 133 MB
Bitrate = 40 Kbps
Duration = 8 hrs


01 - Suryatmaja Maling 1A.mp3
02 - Suryatmaja Maling 1B.mp3
03 - Suryatmaja Maling 2A.mp3
04 - Suryatmaja Maling 2B.mp3
05 - Suryatmaja Maling 3A.mp3
06 - Suryatmaja Maling 3B.mp3
07 - Suryatmaja Maling 4A.mp3
08 - Suryatmaja Maling 4B.mp3
09 - Suryatmaja Maling 5A.mp3
10 - Suryatmaja Maling 5B.mp3
11 - Suryatmaja Maling 6A.mp3
12 - Suryatmaja Maling 6B.mp3
13 - Suryatmaja Maling 7A.mp3
14 - Suryatmaja Maling 7B.mp3
15 - Suryatmaja Maling 8A.mp3
16 - Suryatmaja Maling 8B.mp3

Powered by: Cowon JetAudio
Join 4Shared Now!

7 comments:

Anonymous said...

Kang Kandar, kulo taksih dereng saget ngunduh saking Easy Share. Tetep kemawon itungan mundur mbalik malih saking angka 20. Malah sumlengeren nyawang gambar link iklanipun meniko je :)
Mbokbilih, menawi kepareng kulo nyuwun alamat e-mail panjenengan, saget dipun kintun bales wonten tancepkayon@gmail.com. Maturnuwun, salam saking Malaysia

Sugiyarto said...

Mas Kandar, maturnuwun sanget kangge 10 lakon Ki Hadi Sugitonipun,
Kula sampun ngundhuh 9 lakon (tp blm komplit)

Nyuwun tulung dipun dandosi link Lakon UJUNG SENGARA 1A, 1B, 2A, 6B, 7B, 8A (mboten saged/link error)
Biasanipun menawi saged yen link_ipun dipun sorot medal dc.angka2.4shared, anganging meniko medale linkerror.jsp?cau

Sepindah malih maturnuwun sanget

Anonymous said...

Nyuwun penerangan :
1. Lakon Baladewa Mandira ingkang nomer 6 kok mboten wonten alias kosong nggih?
2. Lakon Karan mBalela nomer 2 nggih mboten wonten, amargi nomer 2 ingkang wonten isinipun sami kalyan inkang nomer 1.
3. Nyuwun gunging pangaksami lan matur sembah nuwun.
nhtoya@yahoo.com.sg

Kandar Ag. said...

@Anonim: Sampun kula cek, sedaya wonten kok, lan saged dipun download. Cobi dipun tengga sawetawis amargi kasela jeda iklan, hehehe...
Matur nuwun sampun kersa lenggah pinarak ing mriki.

Jrink Hetfield said...

nuwun sewu mas, perangan download wayang "Suryatmaja Maling" ingkang perangan 4A (No.07) kok boten saged dipun undhuh nggih... nyuwun pirsa: lajeng supados kula saged download punika kanthi cara ingkang kadospundi mas....

Kandar Ag. said...

#Jrink Hetfield: Saged kok, Mas... mangga dipun ambali kemawon.

Sastro Koplak said...

mas Kandar ingkang dawah kinurmatan... mbok kulo nyuwun tulung dipun serataken ukara- ukaranipun suluk dalang menawi njenengan saweg kagungan longgaripun wekdal. Estu remen sanget je kulo niku kalian suluk dalang... menawi mas kerso saget ten email kulo sastrokoplak@yahoo.co.id utawi ramto@raycut.co.id

Matur nuwun sanget sa'derengipun. Lenggahipun ten Pondok Kelapa to? kulo ten tlatah Tangerang sanadyan aslinipun saking nGodean

Post a Comment


Advertising free mortgage calculator