Thursday, January 15, 2009

Bawa Pocung Kebersihan - MP3

Bawa Pucung:
panyuwunku, dha gatekna piwelingku
melu sabyantua, program pemrentah sayekti
kebersihan ketertirtiban den tindakna

Palaran:
resik iku perangan iman satuhu
melu sabyantua, program pemrentah sayekti
lahir batin mbudidaya adipura


Lancaran:
kabeh wae gatekna welingku
sing sregep le nyapu sakiwa tengenmu
sing nuku sing bakul warung lan sing tuku
sing mlaku kudu nggugu

sing anunggang montor ja mbebuwang sak nggon-enggon
urmata, sumbangna kang dandan pasukan kuning
nadyanta ora menging

pakaryan kang mulya mula padha sabyantua
eling kebersihan dadi warga kang resikan
resik nyata becik saya nyengguh kasarasan - interlude

aja mung waton bisa mbebuwang regetan turahan
nadyan amung dluwang ra patut disawang
sanyata larahan tegesan ra karuan

ing tengahing kutha, njaba kutha nganti desa
sing padha tumata, larahane wadhahana
ja mbuang ana kali

banyu ora mili larahan ngebaki kali
mili ora lintir tundhone wis mesthi banjir
mula dha elinga kebersihan budayakna.


Get your own playlist at snapdrive.net!

Download: Bawa Pocung Kebersihan (Campursari)

No comments:

Post a Comment


Advertising free mortgage calculator