Tuesday, January 13, 2009

Kupu Kuwi - MP3Mider-mider wayah esuk, akeh kaendahan sing bisa sinawang. Ing antarane kupu-kupu. Ing dhuwur iku slideshow saka foto sing dak jepret dhewe. Nyawang kupu-kupu iku banjur kelingan yen aku duwe gendhing "Kupu Kuwi", mula sekalihan dak aturake ing kene. [skd]


Kupu Kuwi

kupu kuwi dak incupé
mung aburé ngéwuhaké
ngalor ngidul ngétan bali ngulon
mrana mréné mung saparan paran
katoné ra ngerti sayah
mentas méncok cégrok banjur mabur bleber


Yen kepingin maos tulisan versi Inggris-e: [KLIK]


Get your own playlist at snapdrive.net!

Download: Kupu Kuwi - MP3.

No comments:

Post a Comment


Advertising free mortgage calculator