Tuesday, March 18, 2008

Baladewa Mandira - MP3 Wayang Ki Hadi Sugito

All tracks = 131 MB
Bitrate = 40 Kbps
Duration = 8 hrs


01-BALADEWA MANDIRA 1A.mp3
02-BALADEWA MANDIRA 1B.mp3
03-BALADEWA MANDIRA 2A.mp3
04-BALADEWA MANDIRA 2B.mp3
05-BALADEWA MANDIRA 3A.mp3
06-BALADEWA MANDIRA 3B.mp3
07-BALADEWA MANDIRA 4A.mp3
08-BALADEWA MANDIRA 4B.mp3
09-BALADEWA MANDIRA 5A.mp3
10-BALADEWA MANDIRA 5B.mp3
11-BALADEWA MANDIRA 6A.mp3
12-BALADEWA MANDIRA 6B.mp3
13-BALADEWA MANDIRA 7A.mp3
14-BALADEWA MANDIRA 7B.mp3
15-BALADEWA MANDIRA 8A.mp3
16-BALADEWA MANDIRA 8B.mp3

Powered by: Cowon JetAudio
Join 4Shared Now!

13 comments:

lhasam said...

Kok yang no. 4A error ya?

Kandar Ag. said...

No. 4A sampun dipun dandosi, mangga dipun ambali malih kanthi sakeca...
Maturnuwun info-nipun.

Anonymous said...

no 6 kok ra iso njeh mas? bola bali jare mboten valid.... nyuwon tulung njeh mas

Kandar Ag. said...

No. 06 sampun dipun dandosi link-ipun. Mangga dipun ambali malih. Maturnuwun info-nipun.

Anonymous said...

Semua wayang yang ada di panjenengan sudah saya download, matur nuwun mas. menawi wonten, lakon ,Murwokolo utawi Bimo suci dalang KI Timbul. Matur nuwun sanget mas

Anonymous said...

goro goro kulo nunot donlod wayang soko panjenengan.... kulo ajeng sukuran teng lampung kumpol kluargo.... mbakar iwak barbeqeu-an karo rame rame guyon..(itung2.. kawit bali seko londo aku lali sukur karo Gusti).wengine lek - lek an karo ngrungokne wayang dalang KI Hadi Sugito...hehe. tumot mboten mas Kandar teng Lampung ?... mengkeh wulan Maret Ahir....

seco said...

mas...
menawi lakon wayang saking ki Hadi Sugito ingkang wonten Durmogati nipun...ingkang judul menopo njih? pun tenggo

Kandar Ag. said...

@seco: Ingkang wonten Durmagatinipun lakon Kresna Duta, Mas Seco. Mangga dipun prayogaaken...

Cah Gemawang said...

wah jan tursuwun mas 13lakon pun kula download sedanten, menawi lakon duryudono gugur wonten mboten mas?. tursuwun

Kandar Ag. said...

@Cah Gemawang: Lakon Duryudana Gugur kula boten gadhah, Mas...

Mugi-mugi lakon-lakon ingkang sampun saged kaundhuh, saged migunani tumrap lestarining kabudayan kita...

Timan said...

Maturnuwun sanget pak Kandar,mugi budoyo jawi tansah langgeng......punten nderek ngunduh,nuwun

SOKIYAH, S.Pd said...

Nunut ngunduh matuuuuur nuwun......

Kandar Ag. said...

Mangga, Bu... sugeng rawuh, lan kaprayoga'aken lenggah. (``,)

Post a Comment


Advertising free mortgage calculator