Thursday, March 27, 2008

Wisanggeni Gugat - MP3 Wayang Ki Hadi Sugito

All tracks = 139 MB
Bitrate = 40 Kbps
Duration = 8 hrs


01-WISANGGENI GUGAT-1A.mp3
02-WISANGGENI GUGAT-1B.mp3
03-WISANGGENI GUGAT-2A.mp3
04-WISANGGENI GUGAT-2B.mp3
05-WISANGGENI GUGAT-3A.mp3
06-WISANGGENI GUGAT-3B.mp3
07-WISANGGENI GUGAT-4A.mp3
08-WISANGGENI GUGAT-4B.mp3
09-WISANGGENI GUGAT-5A.mp3
10-WISANGGENI GUGAT-5B.mp3
11-WISANGGENI GUGAT-6A.mp3
12-WISANGGENI GUGAT-6B.mp3
13-WISANGGENI GUGAT-7A.mp3
14-WISANGGENI GUGAT-7B.mp3
15-WISANGGENI GUGAT-8A.mp3
16-WISANGGENI GUGAT-8B.mp3

Powered by: Cowon JetAudio & 4Shared

Join 4Shared Now!

28 comments:

Feri said...

wahh... ini lakon favorit saya pas kecil... dari beberapa kaset yang dimiliki bapak saya. Sampulnya bergambar wisanggeni dalam bingkai warna coklat.

saya paling suka pas perang kembang.... jan bagong lucu tenan.

Ijin donlod nggih...

kangbowo said...

mas..
nyuwun prikso
kok wisanggeni gugat nomer kalih
badhe didownload kok boten medal-medal


kangbowo

Kandar Ag. said...

#KangBowo: Sampun kula cek saged kok... mangga dipun ambali malih...

PRSSNI LAMPUNG said...
This comment has been removed by the author.
Mastris NS said...

Mas Kandar
Ngaturaken agunging panuwun awit Mas Kandar sampun kerso 'upload' mp3 wayang kulit saking ki Hadi Sugito... mugi taksih wonten carios sanes-sanesipun
dalem tenggo

Mastris

Heriyadi said...

Gara2 iseng ngetik nama anak saya, Wisanggeni, di Google search engine, saya nyasar di blog ini. Weh, hebat, akeh banget mp3 wayang kulit. Numpang ndownload nggih, Mas. Matur nuwun sanget.

seco said...

Matur nuwun mas....
saged download wayang meniko...
pun tenggo menawi wonten ingkang enggal

salam

Anonymous said...

Wisanggeni gugat, bagian 4.B karo 8.A , ora iso di download

Kandar Ag. said...

Sampuuuun... Wisanggeni Gugat 4B lan 8A sampun lancar malih. Mangga...

Thomo said...

mas kandar matursembah nuwun...
nuwunsewu kulo sampun ndonlot

Agung said...

mas kandar, lapuran...
wisanggeni gugat 1A & 2B mboten saget dipun unduh

Agung said...

beberapa file "wisanggeni gugat" yang ndak bisa didonlot keluar message : "The file link that you requested is not valid"

pripun njih mas kandar? hehehe nyuwun duko, dados ngrepoti njenengan... saking le kepingin melek'an ngiras wungon eyang hadi :-)

Agung said...

mas lapur...
wisanggeni gigat 1A, 2B, 3B, 4A & 8B mboten saget pun unduh. waahhh gek malah lakon niku sing pas pesenane pakdhe dalem jee hehehehe

Kandar Ag. said...

Matur nuwun infonipun, Mas Agung. Link sampun dipun dandosi. Lanjuuuut....

Agung said...

waahhh manjur tenan Mas, tombone...
langsung biyanter ngunduhnya t:-)
tur nuwun sanget njih Mas, lintur wekdal tak ngunduh malih

SEMIN said...

matur nuwun awit paringipun download ringgit purwo, mugi panjenengan tansah ginanjar widodo wilujeng nir ing sambikolo. mugi kerso nambahi lampahan sanes ugi dalang sanes, kadosto Ki Anom Suroto ugi manawi wonten Ki Narto Sabdo.

eko said...

Mas no 10 kalih 12 wisanggeni gugat kok mboten sagen dipun unduh, kulo nyuwun tulung mas.

Kandar Ag. said...

Saged kok... dipun cobi malih kemawon...

Sastro Koplak said...

mas.... njenengan kagungan koleksi ringgit ingkang dhalangipun ki Anom Suroto menapa mboten?

Suwun, mas.....

Salam saking Sastro Koplak

Kandar Ag. said...

#Mas Sastro: Boten gadhah je, Mas... versi kasetipun gadhah, nanging sampun sami ompong, ateges wonten ingkang rusak utawi ical.

masriso said...

Wisanggeni Gugat sampun kawulo sedot mas!
Apa Mas Kandar kagungan gending minongko pengiring Pethilan Bambangan Cakil?
Nuwun.

suminto said...

makasih mas kandar sampun saged download, kolowingi download mboten saged diputer...

HADISUMARNA said...

Matur nuwun mas kulo sampun saget download wayang tuwin sanes-sanesipun.

Mbok menawi wonten, badhe nyuwun MP.3 Panyandra Penganten ( Janturan )

THL-TBPP LUWU TIMUR said...

Golek Gratisan Lek

wisanggeni said...

suwun mas namaku wisanggeni>>>aq g tau kenapa bapaku beri nama ini sekarang aku jadi tau trim mas

add madja said...

matur nuwunm mas...
ijin ndonload.....

PUTRO NGUDI UTOMO said...

wao yes lakon favorit saya pas kecil... dari beberapa kaset yang dimiliki bapak saya

kulo mohon ijin njeh badhe download mas

Kandar Ag. said...

Sumangga, Mas Purto Ngudi Utomo.... dipun damel sakeca kemawon... ('',)

Post a Comment


Advertising free mortgage calculator