Tuesday, March 11, 2008

Semar Mbangun Kahyangan - MP3 Wayang Ki Hadi Sugito

Ing ngisor iki dak aturake lakon kaping loro sing bisa di-download, yaiku "Semar Mbangun Kahyangan" dening dhalang Alm. Ki Hadi Sugito.


Get your own playlist at snapdrive.net!


All tracks = 132 MB
Bitrate = 40 Kbps
Duration = 8 hrs

01 - Semar Mbangun Kayangan - 1A.mp3
02 - Semar Mbangun Kayangan - 1B.mp3
03 - Semar Mbangun Kayangan - 2A.mp3
04 - Semar Mbangun Kayangan - 2B.mp3
05 - Semar Mbangun Kayangan - 3A.mp3
06 - Semar Mbangun Kayangan - 3B.mp3
07 - Semar Mbangun Kayangan - 4A.mp3
08 - Semar Mbangun Kayangan - 4B.mp3
09 - Semar Mbangun Kayangan - 5A.mp3
10 - Semar Mbangun Kayangan - 5B.mp3
11 - Semar Mbangun Kayangan - 6A.mp3
12 - Semar Mbangun Kayangan - 6B.mp3
13 - Semar Mbangun Kayangan - 7A.mp3
14 - Semar Mbangun Kayangan - 7B.mp3
15 - Semar Mbangun Kayangan - 8A.mp3
16 - Semar Mbangun Kayangan - 8B.mp3

Powered by: Cowon JetAudio
Join 4Shared Now!

44 comments:

mydearjoko said...

Mas numpang download malih nggih rekaman Semar Mbangun Kayanganipun.......maturnuwun

Suparwanto said...

Gimana cara download wayang, makasih

mydearjoko said...

Mas Kandar yang baik, sepuluh judul wayang kulit oleh Ki Hadi Sugito sudah berhasil saya download dari blog Anda. Marem rasane karena memang sudah lama saya cari da Mas Kandar yang bisa memberi. Terimakasih Mas atas kemurahan hati panjenengan yang sudah mau bersusah payah convert dari kaset ke mp3. Pasti lama tuh nunggunya lha wong 8 jam je...... Tapi hasilnya bagus semua....... Pokoke salut buat Mas Kandar..... Salam saya dari Jambi

Feri said...

wahhh... mas joko juara niki.... bisa download semuanya. Saya masih kurang beberapa lakon lagi... tapi lumayan... bisa kangge rengeng2 wayah wengi.

oh, ya mas kandar.... bagaimana cara convrt dari kaset ke MP3 yang mudah. Saya punya beberapa judul dalam versi kaset.

Kandar Ag. said...

Hehehe...seneng aku, padha balapan!
Tanceeeeep...!

M. Boedi Soetanto said...

Mas link 08 - Semar Mbangun Kayangan - 4B.mp3 kok ra iso, aku mbok dibantu, mung kurang siji kui je

Matur nuwun nggih

Kandar Ag. said...

@M.Boedi Soetanto: Cobi mawi link punika. Mugi-mugi saged...

maspry17 said...

matur nuwun .. semar renovasi khayangan pun dhalem sedhot,... matur nuwun..

mestar said...

Mas kandar kulo nderek mendet wayanganipun. matur nuwun.

abdansblog said...

apik cak

Agung said...

mas kandar,
nuwun sewu enjing2 mpun nyedoooott...
hehehehe tur nuwun

MWiyono said...

ok cak

ari said...

Mas, kulo unduh kok wonten pesen eror:
The file link that you requested is not valid.

Kandar Ag. said...

# Ari: Ingkang nomer pinten?

sastrokoplak said...

ndherek nepangaken... kulo sastro koplak saking Godean. Salam kagem mas Nurhapsoro ten Tenggarong

sastrokoplak said...

mas, ingkang nomer 4B kok mboten saget kulo download kenging menapa nggih? saget nyuwun tulung dipun kintun ten email kulo? alamat email kulo sastrokoplak@yahoo.co.id


Matur nuwun sa'derengipun

Kandar Ag. said...

#Sastrokoplak: 4B sampun dipun dandosi, Mas... Hehehe... priyayi Godean rawuh mrene, sweneng aku!

sastrokoplak said...

we lha dalah..... menopo panjenenengan sumerep Godean mas? kula lair, ageng, sekolah... ten nGayogjakarto. Nanging sa'meniko manggen pados menir wonten Jakarta. Estu remen kula saget tepang panjenenganipun

Desa kaligondo said...

Menawi ingkang meniko jan..estu ingkang kulo padosi. Wiwit alit kulo remen kaliyan Ki Dalang Hadi Sugito , lucu ...pokok e joooss. Saged damel rungon-rungon sinambi leyeh2 ngeling-ngeling jaman mbiyen. Naliko tesih wonten tanah klairan, Bantul. ( Dartana, Samen/Ganjuran, Bantul, DIY --Banyuwangi )

Ipung said...

Mas Kandar, nami kulo Ipung saking Berbah Sleman. Kulo sampun donlot Semar Renovasi Kayangan. Matur nuwun. Lan saklajengipun kula nyuwun pitedah, player menopo ingkang cocok kagem memainkan file meniko, mangsud kulo ingkang hasil suantenipun paling gandem. Sinten ngertos mangkeh wonten tanggapan. Suwun

Kandar Ag. said...

@Mas Ipung: Kula biasa ngangge JetAudio, Mas. Dipun cobi kemawon, mugi-mugi dados kersanipun... Matur nuwun sampun kersa rawuh ing mriki saking Berbah (``,).

Anonymous said...

enyong wong purbalingga banyumas,nanging aku seneng banget pas nemukena blog kiye,matur nuwun pisan, kanggo tamba kangen wayangan,Ki Hadi Sugito mpun suwargi, namung lelucone mboten enten sing madani, saestu niko,temenan

Agung said...

oalaaahh mas, gek pripun niki kok dadi ra mandeg2 olehe nyedot...
wong wes oleh Anoman Takon Surga, njuk nambah Suryatmaja Maling... eee lha kok weruh Semar arep dandan2 Kahyangan dadi kepingin nyedot maning...
hehehehe... nuwun sanget lho mas, isone jik mung ngrepoti niki :-)

bravo kagem njenengan mas...

Kandar Ag. said...

Hehehe.... Mas Agung, pancen Ki Lurah Semar nembe dados figur ingkang nyengsemaken lan kaantu-antu... Mangga dipun sekecakaken anggenipun nyedhot, satutugipun! (``,)

TETESAN EMBUN said...

Matur nuwun
Born Javanesse esthu dados rencang
saha tamba kangen tanah leluhur
kawula waged nderek nguri-nguri kabudayan agung
salam hormat
js kamdhi
jawa barat

Bio Sard said...

matur nuwun nggih,sejatose sampun dangu kuolo kepingin,nembe kepanggih,sepindah malih matur nuwun.antareja mbalelanipun kok mboten saged dos pundi nggih.

Aryanto said...

Mas, file No. 15 - Semar Mbangun Kayangan - 8A.mp3 kok mboten saget diunduh? Sampun dicobi kaping sekawan gagal (sampun 99%, gagal). Saget di upload malih mboten?

Yuliantoro said...

Sugeng Mas..
Kulo tiyang Jawi mBoro Kulon Progo. ingkan manggen wonten ing Sumatra (Baturaja). Badhe midanget wayang Hadi Sugito ngangge internet Ceria kok Uangel nggih .
Menopo kedah ngangge internet kabel?

Kandar Ag. said...

#Mas Bio Sard lan Mas Aryanto: Cobi dipun ambali malih anggenipun download, mugi-mugi sampun saged. (``,)

#Mas Yuliantoro: Waaah, karawuhan priyantun mBoro. Sugeng pepanggihan ing mriki, Mas. Mangga dipun prayogaaken lenggah. Pancen saenipun dipun download rumiyin file-file MP3-nipun. Mugi-mugi sadaya saged dipun undhuh kanthi sukses! (``,)

mas muji said...

kulo nuwun mas.....
nderek pitepangan mas..... kulo piantun saking kutoarjo, jawa tengah. Waaah..... bingah sanget manah kulo mas sanget kepanggih panjenengan wonten mriki. matur nuwun sanget mas pasugatan download ringgit purwo saking Ki Hadi Sugito

sirunsuhadi said...

nyuwun sewu bade urun uninga dumateng sdulurku lanang kang sutiyana prblingga, nek kurang sreg bab budaya (gagrake alm Ki sugito) ya aja njur koment aneh, nyong jane ya kurang cocok dalang gagrak sampeyan, mung tetep seneng gaya logate, malah duwe koleksi akeh.

dmcradio pancur said...

NUWUN SEWU, badhe dherek ngunduh, kangge koleksi. kaleh saget dipun puter teng radio lare-lare mriki,amargi poro sesepuh sami tangklet. kaleh nguri - nguri kabudayan jawi. MATUR SEMBAH NUWUN

Memahayuning Bawono said...

telek ...piye iki....caran'e .... mbayar yo...

Kandar Ag. said...

@Mas Bawono: Hehehe... ora mbayar kok, Dab! Donlot seka 4shared. Yen ngeklik sing njedhul iklan, ing pojok tengen ndhuwur ana "skip this add", lhaaaa.... di-skip wae. Ngonoooo.... (``,)

sandi said...

mas,semar mbangun kayangan sing nomer 8A.ra iso complete di unduhnya. ne wes 99,99% langsung error

Kandar Ag. said...

@Mas Sandi:
Sampun kula dandosi, Mas.... mangga dipun ambali malih. Matur nuwun sampun paring feedback. (``,)

UPT P Dan K Purworejo said...

nderek pitepangan mas kandar,,,punika sederek saking Purworejo..., sukses kaliyan salut sampun uri-uri kabudayaan jawi...bravo mas kandar

Pak Dhe Top said...

Ki Kandar, link untuk 08 - Semar Mbangun Kayangan - 4B.mp3 kelihatannya kok rusak ya. Saya sudah coba unduh berkali-kali gagal di tengah jalan. Mohon bantuannya. Matur nuwun.

Kandar Ag. said...

#Pak Dhe Top: Sampun kula dandosi, Pak Dhe... sumangga dipun cobi malih. (``,)

Pak Dhe Top said...

Matur nuwun, Ki. File sudah berhasil saya unduh, Cuma file extension mp3-nya tidak ada, jadi saya tambahkan sendiri dan ternyata ok. Sepindah malih matur nuwun.

Miskidi Wiryotinoyo said...

Mas Kandar, nderek DOWNLOAD SEMAR MBANGUN KAYANGAN. mugi dipun keparengaken

Kandar Ag. said...

Sumangga, Mas Miskidi... dipun damel sekeca. pun cawisaken wedang kopi kalihan ududipun... (``,)

Admin said...

mas kadar. nderek download, matur suwun.

Yulius Handoko said...

Nuwun sewu mas Kandar wonten pesen (The file link that you requested is not valid. ) kagem 08 - Semar Mbangun Kayangan - 4B.mp3... Matur Nuwun

Post a Comment


Advertising free mortgage calculator