Monday, March 17, 2008

Ujung Sengara - MP3 Wayang Ki Hadi Sugito

All tracks = 134 MB
Bitrate = 40 Kbps
Duration = 8 hrs


01-UJUNG SENGARA 1A.mp3
02-UJUNG SENGARA 1B.mp3
03-UJUNG SENGARA 2A.mp3
04-UJUNG SENGARA 2B.mp3
05-UJUNG SENGARA 3A.mp3
06-UJUNG SENGARA 3B.mp3
07-UJUNG SENGARA 4A.mp3
08-UJUNG SENGARA 4B.mp3
09-UJUNG SENGARA 5A.mp3
10-UJUNG SENGARA 5B.mp3
11-UJUNG SENGARA 6A.mp3
12-UJUNG SENGARA 6B.mp3
13-UJUNG SENGARA 7A.mp3
14-UJUNG SENGARA 7B.mp3
15-UJUNG SENGARA 8A.mp3
16-UJUNG SENGARA 8B.mp3

Powered by: Cowon JetAudio and Join 4Shared Now!

18 comments:

wisanggeni said...

nyuwun sewu mas kandar....
ingkang 3B, 6B, 8B kok mboten saget nggih?
ujaripun mekaten..."The file link that you requested is not valid."

Kandar Ag. said...

Matur nuwun, Mas Wisanggeni atas informasinipun. Sajakipun wonten ewah-ewahan saking 4Shared. Rumiyin saged kok... Cobi samangke kula dandosi rumiyin...

Kandar Ag. said...

Sampun kula dandosi malih, Mas Wisanggeni... Mangga dipun lajengaken anggenipun download.

Anonymous said...

Nuwun pangapunten Pak...
Tanggal 21 Juni 2008, Kulo bae ndownload Ujung Sengara nanging No 2B, 3A, 3B, 4A, 4B,5A, 6A, lan 7A mboten saged didownload. Kasusipun sami kaliyan Mas Wisanggeni:The file link that you requested is not valid

Nyuwun didandani malih Pak. Saestu, tanggung laine mpun kawulo download....

Kandar Ag. said...

Matur nuwun feedback-ipun. Samangke kula dandosi rumiyin. Menawi taksih wonten sanesipun ingkang trouble, kula aturi ngendika njih... matur nuwun.

Sugiyarto said...

Mas Kandar, maturnuwun sanget kangge 10 lakon Ki Hadi Sugitonipun,
Kula sampun ngundhuh 9 lakon (tp blm komplit)

Nyuwun tulung dipun dandosi link Lakon UJUNG SENGARA 1A, 1B, 2A, 6B, 7B, 8A (mboten saged/link error)
Biasanipun menawi saged yen link_ipun dipun sorot medal dc.angka2.4shared, anganging meniko medale linkerror.jsp?cau

Sepindah malih maturnuwun sanget

Kandar Ag. said...

@ Mas Sugiyarto:
Links-ipun sampun kula dandosi, Mas. Mangga dipun lajengaken anggenipun mat-matan.

myebookworld said...

matur nuwun sanget mas Kandar..
niki saget kagem tombo kangen jogja menawi dalem dolan-dolan..

mas kandar wonten lakon bagong kembar saking Ki Hadi Sugito?

agra said...

kangmas.. ingkang nomer 5B kok mboten saged dipun undhuh nggih?

"The file link that you requested is not valid."

mekaten tulisanipun..

Kandar Ag. said...

@ Agra:
Sampun dipun dandosi ugi, Mas... Lanjuuut...

eko said...

mas bade ngunduh petruk dukun 2a 2b kok mboten saget nggih putus ditengah jalan

Kandar Ag. said...

@Eko: Saged kok, Mas... mangga dipun ambali.

Subandi said...

Nuwun Mas Kandar, wah lakon Ujung sengoro gayeng sanget, pas kangge tombo sayah lan dadi kelingan utawi kenangan waktu ing ndusun, matur nuwun sanget.

bulanzabit said...

mohon maaf ijin donlot, tapi yang 4B tidak bisa di donlot mas...terima kasih

bulanzabit said...

yang 4B tetap belum bisa mas...mohon maaf

Kandar Ag. said...

Sampun kula dandosi link-ipun, Mas Bulan... sumangga dipun lajengaken. Matur nuwun feedback-ipun. (``,)

Kang Trick said...

Rampong Deneng Aku.Mator Nuon

Kang Trick said...

Gimana Kl Saya Langsung Pasang Lingnya saja Tanpa Uplod sendiri

Post a Comment


Advertising free mortgage calculator