Monday, March 10, 2008

MP3 Gendhing-gendhing Pahargyan Temanten (1)

Ing ngisor iki aku duwe koleksi MP3 gendhing-gendhing kanggo mahargya temanten Jawa. Yen panjenengan ngersaake download mung kari ngeklik "Download" ngono wae ing saburine jeneng file MP3-ne.

The following is a list of my collection of Javanese Gamelan musics for wedding. Just click on "Download"(s) to get the MP3 file(s). Please taste the solemnity of the Javanese wedding ceremony through the musics presented to you!Gendhing Pahargyan Temanten 01 (All tracks = 53.7 MB)

01 - Ktw Sekaring Puri (Pl. Br.).mp3
02 - Ldr Gatipadasih (Pl. Br.).mp3
03 - Ldr Wilujeng (Pl. Br.).mp3
04 - Kodhok Ngorek Kalajengaken Umbul Donga (Sl. Mnyr.).mp3
05 - Ldr Sri Kaloka (Sl. Mnyr.).mp3
06 - Ldr Manis (Pl. Br.).mp3
07 - Ldr Eling-eling Kasmaran (Pl. Br.).mp3
08 - Kebogiro (Pl. Br.).mp3

Powered by: Cowon JetAudio, imeem and Join 4Shared Now!

17 comments:

Anonymous said...

badhe ndherek ngunduh file-ipun ki. matur nuwun sanget.

chubby53 said...

matur sembah nuwun...

wawan said...

monggo nguri uri kabudayan kito, matur nuwun

Anonymous said...

Terima kasih banyak!
Saya orang Ukraina, dan hampir selama setahun saya belajar Bahasa Indonesia. Musik Indonesia kesukaan saya!

indiana jones said...

lagune ueenaakk tenann

http://hidup-bijak.blogspot.com/

Hanurawan Agung Nugroho said...

mas njenengan asline pundi to?

Kandar Ag. said...

#Hanurawan Agung Nugroho: Kula asli Kulonprogo, Jogja, Mas...

Matur nuwun sampun mampir mriki.

tukiyar said...

suwun yo mas , namung kemawon dinten meniko kulo dereng saged 'ngundhuh' sedaya,la akses 'nglemot'

tukiyar said...

Pas kulo ngundhuh Ldr.Sri Kaloka, kadhawuhan dening mr. 4shared. bilih file mboten valid.Dados mboten saget kulo undhuh.Pipun nggih?

Kandar Ag. said...

#Tukiyar: Sampun dipun dandosi, Mas, mangga dipun lajengaken...

Anonymous said...

Matur sembah panuwun, mbok menawi wonten tembang-tembang macapat mp3 kawula nyuwun dipun kabari. Badhe ndherek nguri-nguri kabudayan Jawi kangge lare-lare.

gunung sri hartono said...

kagungan sekar wulang reh mboten njih ?

parmesan said...

matur sih agunging panuwun mas..
mbok bilih mboten dados penggalih,badhe nyuwun gendhing kala ganjur mas..
nyuwun link download mekaten mas,.
matur sembah panuwun

Miskidi Wiryotinoyo said...

Ketoprakipun wonten punopo mboten mas?

Nuran Farah said...

wah....komplit tnan. maturnuwun sanget mas kandar nderek donlot...

flamboyan said...

Suwun banget yo mas, pinaringanipun gending2 jawi, meniko kagem kulo hadiah natal...Gusti amberkati. GBU

uripmulyo said...

Suwun banget Mas seneng tur marem nemokne gending-gendhing Jawa.

Post a Comment


Advertising free mortgage calculator