Thursday, March 27, 2008

Sugeng Paskah 2008

Born Javanese ngaturaken:

SUGENG RIYADI AGUNG PASKAH 2008

dhumateng para kadang Kristiani.

Mugi Paskah ing tahun 2008 punika paring berkah maluber-luber dhateng kita sadaya.

Amin.

No comments:

Post a Comment


Advertising free mortgage calculator